Ar-lein, Mae'n arbed amser

Cefnogi pobl ifanc sy'n gadael gofal

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful yn ymroddedig ac yn ymdrechu'n gyson i wella canlyniadau i'n pobl ifanc sy'n gadael gofal, ac i gyflawni ein rôl fel rhieni corfforaethol yn llwyddiannus er mwyn i'n pobl ifanc bontio'n llwyddiannus i fywyd annibynnol.

Pobl sy'n Gadael Gofal: Gwnewch y penderfyniad eich hun

Llyfryn Pobl Ifanc sy'n Gadael Gofal

Fforwm Plant sy'n derbyn gofal (grŵp cyfranogiad)     

Mae rhai sy'n gadael gofal yn dod at ei gilydd bob mis i rannu eu profiadau o'r system derbyn gofal a meddwl am ffyrdd y gellir gwella'r gwasanaeth.  Maent yn bwriadu cynnal digwyddiad ymgynghori mwy ble mae aelodau'r panel yn gobeithio cynnal gweithgareddau trwy gydol y dydd i gael barn ehangach o sut y mae'r Gwasanaethau Cymdeithasol a sefydliadau eraill yn gweithio gyda rhai sy'n gadael gofal. 

Os oes gennych ddiddordeb, cysylltwch â'ch Cynghorydd Personol neu Weithiwr Cymdeithasol am ragor o fanylion.

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch yna gallwch gysylltu â'ch Cynghorydd Personol neu Weithiwr Cymdeithasol.

Cysylltiadau Defnyddiol

Tîm Plant sy'n Derbyn Gofal:
01685 724500

Canolfan Deuluol Gellideg:
01685 725018

Hyfforddiant Tudful:
01685 371747

Pontydd i Waith:
01685 727099

Dysgu i Fyw:
02920 239585

Llinell Gymorth Budd-daliadau:
0800 055 6688

Coleg Merthyr:
01685 726006

Gyrfa Cymru:
0800 183 0283

Rhwydwaith 14 - 19:
01685 724645

Garth Newydd:
01685 379999

Merthyr Ddiogelach:
01685 352999

Tros Gynnal (eiriolaeth):
01685 353953

Adran Tai:
01685 725000

DEWIS Cymru

Cysylltwch â Ni