Ar-lein, Mae'n arbed amser

Darganfod mwy am ofal plant a gwybodaeth ar gyfer darparwyr meithrin.

Llywodraeth Cymru Y Cynnig Addysg/Gofal Plant 30 awr

Mae Llywodraeth Cymru yn ymroddedig i ddarparu 30 awr yr wythnos o addysg gynnar gyfunol a gofal plant ar gyfer rhieni sy’n gweithio. Cael gwybod mwy.

Chwilio am Ofal Plant

Dewch o hyd i ofal plant, gweithgareddau a mwy gan ddefnyddio'r cyfleuster chwilio ar-lein

Gwasanaeth gwarchod plant

Gwybodaeth am warchod plant.

Gofal Plant - y tu allan i oriau ysgol

Gwybodaeh am wasanaethau y tu allan i oriau Ysgol.

Gwarchodwyr Plant Cofrestredig

Gwybodaeth i'ch helpu i benderfynu ar ddewis gwarchodwr plant cofrestredig

Gofal Plant - Gwasanaethau i warchodwyr plant

Gwasanaethau i warchodwyr plant

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y