Ar-lein, Mae'n arbed amser

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

Beth yw'r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd?

Mae'r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd yn cynnig gwell gwasanaeth ac mae bellach yn cynnwys gwybodaeth ar wasanaethau a gweithgareddau i blant a phobl ifanc 0 - 19 oed.

Mae'r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd yn wasanaeth am ddim sy'n cynnig gwybodaeth ddiduedd a chyfrinachol ar amrywiaeth o faterion sy'n effeithio ar blant a phobl ifanc 0 – 19 oed.

Mae'r Gwasanaeth yn cynnwys holl Fwrdeistref Sirol Merthyr Tudful.  Mae'n cynnig  gwasanaeth gwybodaeth un-stop i rieni, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol sydd angen gofal plant neu sydd eisiau gwybodaeth ar wasanaethau a gweithgareddau plant.  

Mae'r Gwasanaeth yn darparu gwybodaeth ar ddarpariaeth gofal plant a gweithio gyda phlant:

Darpariaeth Gofal Plant
 • Gwarchodwyr cofrestredig
 • Meithrinfeydd dydd
 • Grwpiau chwarae cyn-ysgol
 • Clybiau y tu allan i ysgol
 • Grwpiau rhieni, gofalwr a phlant bach
 • Grwpiau unffurf
 • Gwasanaethau i bobl ifanc
 • Gweithgareddau hamdden
Gweithio gyda Phlant
 • Gwybodaeth am sefydlu gofal plant
 • Gwybodaeth am sut i fod yn warchodwr cofrestredig
 • Gwybodaeth am grantiau cychwyn
 • Cyrsiau hyfforddi
Beth arall mae'r gwasanaeth yn ei ddarparu?

Mae'n darparu gwybodaeth am sefydliadau gwirfoddol, statudol a phreifat lleol a chenedlaethol sy'n rhoi cymorth i bobl ifanc

DEWIS Cymru

Cysylltwch â Ni

A oeddech yn chwilio amdano?

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y