Ar-lein, Mae'n arbed amser

Bridging the Gap

Bridging the Gap Youth logo

Bridging the Gap Youth

Mae Bridging the Gap Youth yn fenter gymunedol sy'n darparu Clwb Ar Ôl Ysgol, Gwyliau ac Ieuenctid i bobl ifanc 3-19 oed ac mae'n gwbl gynhwysol o bobl ifanc ag anghenion penodol.

Summer of Fun 2022 Schedule Below

Amserlen Haf 2022

Dyma ein hamserlen gweithgareddau.

 

Ariennir gan Lywodraeth Cymru

Summer of Fun Activities Calendar

Summer of Fun Activities Calendar

Summer of Fun Activities Calendar

Summer of Fun Activities Calendar

Summer of Fun Activities Calendar