Ar-lein, Mae'n arbed amser

Iechyd a diogelwch adrodd ar ddamwain

Mae adrodd ar ddamweiniau a salwch yn ddyletswydd statudol a bydd rhai achosion yn cael eu hymchwilio i bennu a oes problem benodol. Os bu achos o esgeulustod gall hyn arwain at erlyn gweithwyr a'r cyflogwr.

Gellir dweud wrthym am unrhyw adroddiad o amodau gwaith anniogel gan ddefnyddio'r manylion cyswllt isod.

Cysylltwch â Ni

Oeddech chi’n chwilio am?