Ar-lein, Mae'n arbed amser

Yr Economi Gymdeithasol

Mae’r Economi Gymdeithasol yn gysyniad ehangach sy’n cynnwys y sefydliadau niferus ac amrywiol sy’n gweithio y tu allan i’r sectorau preifat a chyhoeddus, h.y. sefydliadau gwirfoddol, elusennau, grwpiau cymunedol, grwpiau hunan gymorth, mentrau cydweithredol a mentrau cymunedol, sefydliadau crefyddol a sefydliadau dosbarthu nid er elw eraill sydd o fudd i gymunedau a phobl yng Nghymru.

Cysylltwch â Ni