Ar-lein, Mae'n arbed amser

Arian Busnes Llywodraeth Cymru

Mae cymorth gan y rhaglenni canlynol ar gael ar y cyfan i fusnesau sy’n bodloni’r meini prawf cymhwysedd.

Banc Datblygu Cymru

Mae Banc Datblygu Cymru yn helpu busnesau i gael y cyfalaf sydd ei angen arnynt i ddechrau, cryfhau a thyfu. Gall busnesau gael benthyciadau a buddsoddiad o £1,000 hyd at £5 miliwn.

Cysylltwch â Ni

A oeddech yn chwilio amdano?