Ar-lein, Mae'n arbed amser

Hysbysiad O Gwmlhad Archwiliad 2021-22

CYNGOR BWRDEISTREF SIROL MERTHYR TUDFUL HYSBYSIAD O GWBLHAD ARCHWILIAD

Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014 Rheol.13 Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 Ad.29

Rhoddir hysbysiad bod yr Archwiliad o Gyfrifon Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar y 31 o Fawrth 2022 wedi cael ei gwblhau.

Mae’r Gyfriflen ar gael i’w harchwilio gan unrhyw etholydd llywodraeth leol yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful, Y Ganolfan Ddinesig, Merthyr Tudful, CF47 8AN rhwng 9.00 a.m. a 12 Hanner dydd a 2.00 p.m. a 4.00 p.m.ddydd Llun i ddydd Gwener, pan fydd croeso i unrhyw etholydd o’r fath wneud copïau o’r gyfriflen neu ddetholiadau ohoni. Gellir gweld Datganiad o Gyfrifon ac adroddiad yr Archwilydd o fewn yr adran Cyllid y Cyngor ar wefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful.

Dyddiedig 26 Ionawr 2023

Steve Jones CPFA

Prif Swyddog Cyllid
Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful
Canolfan Ddinesig
Stryd y Castell
Merthyr Tudful
CF47 8AN

Cysylltwch â Ni