Ar-lein, Mae'n arbed amser

Cyllidebau'r Cyngor

Mae Deddf Llywodraeth Leol 2003 yn galw ar Awdurdodau Lleol i arddangos dull integredig o bennu’u penderfyniadau gwariant refeniw a chyfalaf trwy Gynllun Ariannol Tymor Canolig, gan roi tystiolaeth o effaith penderfyniadau ac uchelgeisiau ariannol ar dalwyr Treth y Cyngor.

 

Cysylltwch â Ni