Ar-lein, Mae'n arbed amser

Ymholiadau'r Cyfryngau a Phrotocolau Cyhoeddusrwydd

Mae’r Tîm Cyfathrebu Corfforaethol yn gyfrifol am holl gysylltiadau cyfryngau a swyddogaethau cyfathrebu marchnata Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful.

Gallwch gael y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau pwysig sy’n effeithio ar bawb sy’n byw, yn gweithio ac yn ymweld â’r Fwrdeistref Sirol trwy’r dulliau canlynol:

 • Gwefan y Cyngor
 • Archif y Wasg
 • Y wasg leol a rhanbarthol
 • Cylchgrawn Cymunedol CONTACT
 • Cyfryngau Cymdeithasol – Facebook a Twitter
 • Sgriniau plasma yn adeiladau’r Cyngor

Yn yr adran hon dewch o hyd i’r canlynol:

 • Cysylltu â’r Tîm Cyfathrebu Corfforaethol
 • Gwybodaeth i Weithwyr Proffesiynol y Cyfryngau
 • Ymholiadau’r Cyfryngau a Phrotocolau Cyhoeddusrwydd
 • Penderfyniadau’r Cyngor
 • Cylchgrawn Cymunedol CONTACT
 • Cyfryngau cymdeithasol
 • Gofynnwch i Gareth… anfonwch gwestiwn i’r Prif Weithredwr
 • Defnyddio logo’r Cyngor
 • Ceisiadau am ganiatâd Ffilmio a Ffotograffiaeth
 • Cylchgrawn Cymunedol CONTACT

Cysylltu â’r Tîm Cyfathrebu Corfforaethol

Gallwch gysylltu â’r Tîm Cyfathrebu Corfforaethol trwy e-bost, dros y ffôn neu drwy’r post:

e-bost: corporate.communications@merthyr.gov.uk
Ffôn: 01685 725166 neu 725052
Post: Cyfathrebu Corfforaethol
Canolfan Ddinesig
Stryd y Castell CF47 8AN

Gwybodaeth i Weithwyr Proffesiynol y Cyfryngau

Bydd gweithio fel pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer newyddiadurwyr, bydd y tîm yn rhoi gwybodaeth gywir a chytbwys i’w helpu i gyrraedd dyddiadau cau lle bo’n bosibl.

Caiff Datganiadau Cyfryngau eu dosbarthu’n rheolaidd i’n cysylltiadau yn y cyfryngau. Os ydych yn weithiwr proffesiynol yn y cyfryngau a hoffech gael datganiadau rheolaidd gan CBS Merthyr Tudful, llenwch yr e-ffurflen ganlynol: e-ffurflen Am restr lawn o’r holl ddatganiadau i’r wasg, ewch i’r archif newyddion.

Ymholiadau'r Cyfryngau a Phrotocolau Cyhoeddusrwydd

Dylid cyfeirio’r holl ymholiadau'r cyfryngau trwy’r swyddfa Cyfathrebu Corfforaethol a fydd yn cyfeirio’ch ymholiad at yr adran berthnasol a chydlynu’r broses gan ddychwelydd ymatebion atoch trwy e-bost fel arfer.

Os hoffech wneud ymholiad y cyfryngau, e-bostiwch corporate.communications@merthyr.gov.uk gyda manylion am natur eich ymholiad ynghyd â gwybodaeth am ddyddiad cau.

Bydd e-bostio’ch ymholiad yn galluogi’r tîm i gydlynu’r ymateb yn gynt oherwydd y bydd yn lleihau amser prosesu. Fodd bynnag os ydych yn dymuno siarad ag aelod o’r tîm n uniongyrchol ffoniwch:

01685 725166 neu 725052.

Nodwch na ddylai’r cyfryngau fynd yn syth at swyddogion unigol. Caiff cyfathrebiadau’r Llywodraeth Leol eu rheoleiddio gan y Cod Ymarfer Argymelliedig ar Gyhoeddusrwydd yr Awdurdod Lleol.

Cysylltwch â Ni