Ar-lein, Mae'n arbed amser

Swyddi Gwag Cyfethol

Byddwch yn llafar a gwnewch wahaniaeth...

Bod yn aelod cyfetholedig ar un o Bwyllgorau Craffu Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful

Mae gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful swyddi gwag i gynrychiolwyr y sector cyhoeddus a cynrychiolwyr y sector gwirfoddol eistedd ar Bwyllgorau Craffu.

  • Mae cynrychiolwyr y sector gyhoeddus - yn aelodau’r cyhoeddus unigol sy’n gallu dangos eu galli i ychwanegu gwerth at y drafodaeth a’r ddadl trwy sgiliau a’u gwybodaeth am faterion sylfaenol sy’n ymwneud â’r Cyngor.
  • Bydd angen i gynrychiolwyr y sector gwirfoddol gael - cytundeb gan y sefydliad gwirfoddol i bod yn aelod i weithredu fel eu cynrychiolydd.

Disgrifiad Swyddogaethau

Ffurflen Gais

E-bostiwch: scrutiny@merthyr.gov.uk os oes gennych unrhyw ymholiadau. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw Dydd Gwener 6 Mawrth 2020.

Cysylltwch â Ni

Hysbysebion

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y