Ar-lein, Mae'n arbed amser

Gwasanaethau cyfieithu a chyfieithu ar y pryd

Ein nod yw sicrhau fod yr holl ddogfennau a gynyrchir gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful at ddefnydd y cyhoedd yn ddwyieithog Cymraeg/Saesneg, yn unol â gofynion cenedlaethol Safonau’r Gymraeg.

Mae cyfieithu yn cael ei wneud gan Menter Iaith Merthyr Tudful yng Nghanolfan Soar ym Mhontmorlais.

Gwasanaethau Cyfieithu ar y Pryd

Mae’r Cyngor yn cynnig gwasanaeth cyfieithu a chyfieithu ar y pryd i gwsmeriaid y mae angen cymorth iaith a chyfathrebu arnyn nhw i fanteisio ar wasanaethau’r Cyngor.

Mae’r gwasanaeth hwn yn helpu gwasanaethau’r Cyngor megis tai, ysgolion a gwaith cymdeithasol, i ddeall ein cwsmeriaid:

  • Os nad ydych yn gallu siarad Saesneg
  • Os Saesneg yw eich ail iaith ac mae’ch apwyntiad yn ymwneud â thrafod materion cymhleth y mae i chi eu deall
  • Os oes gennych nam gweledol neu glywedol

Mae’r Cyngor wedi cofrestru â’r Llinell Iaith. Mae’r gwasanaeth ar gael trwy ffôn yn ein derbynfa ac mae ar gael o unrhyw ddesg gyda chymorth aelod o staff.

Dywedwch wrth ein staff os oes angen cymorth iaith neu gyfathrebu arnoch wrth drefnu’ch apwyntiad.

A oeddech yn chwilio amdano?