Ar-lein, Mae'n arbed amser

Dweud Eich Dweud

Dweud eich dweud am wasanaethau'r cyngor.

Deisebau

Y broses ddeisebau gan gynnwys sut i gyflwyno deiseb.

Ymunwch â'n Panel ar-lein i Ddinasyddion

Rydym yn datblygu panel ar-lein newydd i ddinasyddion ac rydym yn gwahodd preswylwyr lleol i ymuno â ni a bod yn rhan o wella bywydau’r rheini sydd yn byw yn ein Bwrdeistref Sirol.

Ymgynghoriad Cyllideb 2021/22

Cymerwch ran yn yr Ymgynghoriad Cyllideb ar gyfer 2021/2 er mwyn helpu i lunio gwasanaethau'r Cyngor i’r dyfodol.

Estyn ymgynghoriad i’r opsiynau ar gyfer Ysgol Gatholig Wirfoddol a Gynorthwyir 3-16

Mae’r ymgynghoriad ar leoliad ysgol unigol pob oed newydd Merthyr Tudful, sef Ysgol Gatholig Wirfoddol a Gynorthwyir, yn cael ei estyn i roi cyfle arall i breswylwyr lleol a rhanddeiliaid eraill wneud sylwadau am y cynigion.

Ymgynghoriad Strategaeth yr Iaith Gymraeg a Cynllun Strategol Cymraeg Mewn Addysg.

Rydyn ni’n ymgynghori ar ddau gynllun: ein Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg a’n Strategaeth ar gyfer y Gymraeg.