Ar-lein, Mae'n arbed amser

Cyngor Iechyd Cymuned (CIC)

Cyngor Iechyd Cymuned (CIC) Cwm Taf Morgannwg yw corff gwarchod annibynnol gwasanaethau’r GIG ar draws Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf a Phen-y-bont ar Ogwr.

Mae'r CIC yn cynnwys tîm bychan o staff ac aelodau gwirfoddol.

Mae gan Gyngor Iechyd Cymuned Cwm Taf Morgannwg 4 prif swyddogaeth:-

I ddarganfod mwy am eich corff gwarchod GIG annibynnol leol ac i rannu eich profiad GIG, ewch i http://cwmtafmorgannwgcic.gig.cymru/ 

Cysylltwch â Ni