Ar-lein, Mae'n arbed amser

Gweld ein Hysbysiadau Cyhoeddus a Chyfreithiol

Mae’r Cyngor yn aml yn cyhoeddi Hysbysiadau Cyhoeddus am amrywiaeth eang o bynciau.

Mae gofynion cyfreithiol ar gyfer Hysbysiadau Cyfreithiol yn amrywio yn ôl y ddeddfwriaeth dan sylw. Mae’r Cyngor yn cyhoeddi hysbysiadau fel gwasanaeth i’r cyhoedd, ond gellir cyhoeddi’r hysbysiadau rywle arall (fel yn y wasg leol) er mwyn cydymffurfio â gofynion statudol.

Caiff Hysbysiadau Cyhoeddus a dogfennau cysylltiedig eu rhestru isod.

Hysbysiadau Cyfredol

HYSBYSIAD O GAIS AM GYMERADWYO EIDDO

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful, sef yr Awdurdod at ddibenion Rheoliadau Priodasau a Phartneriaethau Sifil (Mangreoedd Cymeradwy) 2005 drwy hyn yn rhoi hysbysiad bod cais yn cael ei wneud i gymeradwyo’r gweinyddu gan Amgueddfa ac Oriel Gelf Castell Cyfarthfa, Heol Aberhonddu, Merthyr Tudful o briodasau yn unol ag Adran 26(1)(bb) o Ddeddf Priodasau 1949 a Phartneriaethau Sifil o dan Adran 6(3A)(a) o Ddeddf Partneriaethau Sifil 2004, Rheoliadau Priodasau a Phartneriaethau Sifil (Mangreoedd Cymeradwy)(Diwygio) Deddf Cydraddoldeb 2011 .

Yr ymgeisydd yw Ms Kelly Powell

Gellir archwilio'r cais a chynllun yr eiddo (drwy apwyntiad) yn y Swyddfa Gofrestru, Tŷ Penderyn, 26 Stryd Fawr, Merthyr Tudful rhwng 8.30am a 4.00pm, o ddydd Llun i ddydd Iau a rhwng 8.30am a 3.30pm ddydd Gwener.

Caiff unrhyw berson roi hysbysiad ysgrifenedig o wrthwynebiad i ganiatáu cais o’r fath, gan ddatgan y rhesymau dros y gwrthwynebiad, o fewn 21 diwrnod i ddyddiad yr hysbysiad hwn, wedi’i gyfeirio at:-

Ceri Dinham

Swyddog Priodol ar gyfer Materion Cofrestru

Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful

Canolfan Ddinesig

Merthyr Tudful

CF47 8AN

Rhagfyr 15 2023

 

Hysbysiadau Blaenorol

HYSBYSIAD O GAIS AM FANGRE A GYMERADWYWYD

Hysbysir gyda hyn gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful sef yr Awdurdod at ddibenion Rheoliadau Priodasau a Phartneriaethau Sifil (Mangreoedd a Gymeradwywyd) 2005 fod cais wedi ei gyflwyno i gymeradwyo’r Redhouse -Hen Neuadd Y Dref, Stryd Fawr, Merthyr Tudful ar gyfer gweinyddiad priodasau yn unol ag Adran 26 (1) (bb) Deddf Priodasau 1949, Deddf Priodasau a Phartneriaeth Sifil (Mangreoedd a Gymeradwywyd) (Diwygio) 2011,  Phartneriaeth Sifil o dan Adran 6(3A) (a) Deddf Partneriaeth Sifil 2004 a Deddf Cydraddoldeb 2010

Yr ymgeisydd yw Mr Mark Williams

Gellir archwilio’r cais a chynllun o’r fangre (drwy apwyntiad) yn y Swyddfa Gofrestru, Tŷ Penderyn, 26 Stryd Fawr, Merthyr Tudful rhwng yr oriau 8.30am a 4.00pm, ddydd Llun i ddydd Iau a 8.30am i 3.30pm ddydd Gwener.

Gall unrhyw berson gyflwyno hysbysiad ysgrifenedig i wrthwynebu caniatáu cymeradwyo’r fath gais, gan ddatgan rhesymau dros y gwrthwynebiad, ymhen 21 diwrnod i ddyddiad yr hysbysiad hwn, wedi ei gyfeirio at:

Ceri Dinham

Swyddog Priodol ar gyfer Materion Cofrestru

Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful

Canolfan Ddinesig

Merthyr Tudful

CF47 8AN

24 Chwefror 2023

HYSBYSIAD O GAIS AM FANGRE A GYMERADWYWYD

Hysbysir gyda hyn gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful sef yr Awdurdod at ddibenion Rheoliadau Priodasau a Phartneriaethau Sifil (Mangreoedd a Gymeradwywyd) 2005 fod cais wedi ei gyflwyno i gymeradwyo’r Y Guest Keen, Stryd Fawr, Dowlais,  Merthyr Tudful, CF48 3HA ar gyfer gweinyddiad priodasau yn unol ag Adran 26 (1) (bb) Deddf Priodasau 1949, Deddf Priodasau a Phartneriaeth Sifil (Mangreoedd a Gymeradwywyd) (Diwygio) 2011,  Phartneriaeth Sifil o dan Adran 6(3A) (a) Deddf Partneriaeth Sifil 2004 a Deddf Cydraddoldeb 2010

Yr ymgeisydd yw Mr Alwyn Williams

Gellir archwilio’r cais a chynllun o’r fangre (drwy apwyntiad) yn y Swyddfa Gofrestru, Tŷ Penderyn, 26 Stryd Fawr, Merthyr Tudful rhwng yr oriau 8.30am a 4.00pm, ddydd Llun i ddydd Iau a 8.30am i 3.30pm ddydd Gwener.

Gall unrhyw berson gyflwyno hysbysiad ysgrifenedig i wrthwynebu caniatáu cymeradwyo’r fath gais, gan ddatgan rhesymau dros y gwrthwynebiad, ymhen 21 diwrnod i ddyddiad yr hysbysiad hwn, wedi ei gyfeirio at:

Ceri Dinham

Swyddog Priodol ar gyfer Materion Cofrestru

Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful

Canolfan Ddinesig

Merthyr Tudful

CF47 8AN

10 Mehefin 2021

HYSBYSIAD O GAIS AM FANGRE A GYMERADWYWYD

Hysbysir gyda hyn gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful sef yr Awdurdod at ddibenion Rheoliadau Priodasau a Phartneriaethau Sifil (Mangreoedd a Gymeradwywyd) 2005 fod cais wedi ei gyflwyno i gymeradwyo’r Ty Penderyn, Stryd Fawr, Merthyr Tudful CF47 8DP ar gyfer gweinyddiad priodasau yn unol ag Adran 26 (1) (bb) Deddf Priodasau 1949, Deddf Priodasau a Phartneriaeth Sifil (Mangreoedd a Gymeradwywyd) (Diwygio) 2011,  Phartneriaeth Sifil o dan Adran 6(3A) (a) Deddf Partneriaeth Sifil 2004 a Deddf Cydraddoldeb 2010

Yr ymgeisydd yw Alyn Owen.

Gellir archwilio’r cais a chynllun o’r fangre (drwy apwyntiad) yn y Swyddfa Gofrestru, Tŷ Penderyn, 26 Stryd Fawr, Merthyr Tudful rhwng yr oriau 8.30am a 4.00pm, Dydd Llun i Dydd Iau a 8.30am i 3.30pm Dydd Gwener.

Gall unrhyw berson gyflwyno hysbysiad ysgrifenedig i wrthwynebu caniatáu cymeradwyo’r fath gais, gan ddatgan rhesymau dros y gwrthwynebiad, ymhen 21 diwrnod i ddyddiad yr hysbysiad hwn, wedi ei gyfeirio at:

Alyn Owen

Swyddog Priodol ar gyfer Materion Cofrestru

Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful

Canolfan Ddinesig

Merthyr Tudful

CF47 8AN

 

29ain Ionawr 2021 

HYSBYSIAD O GAIS AM FANGREOEDD A GYMERADWYWYD

Hysbysir gyda hyn gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful sef yr Awdurdod at ddibenion Rheoliadau Priodasau a Phartneriaethau Sifil (Mangreoedd a Gymeradwywyd) 2005 fod cais wedi ei gyflwyno i gymeradwyo Castell Cyfarthfa Amgueddfa ac Oriel Gelf Parc Cyfarthfa, Ffordd Aberhonddu ar gyfer gweinyddiad priodasau yn unol ag Adran 26 (1) (bb) Deddf Priodasau 1949 a Phartneriaeth Sifil o dan Adran 6(3A) (a) Deddf Partneriaeth Sifil 2004.

Kelly Powell yw’r Ymgeisydd.

Gellir archwilio’r cais a chynllun o’r fangre (drwy apwyntiad) yn y Swyddfa Gofrestru, Tŷ Penderyn, 26 Stryd Fawr, Merthyr Tudful rhwng yr oriau 8.30am a 4.00pm, ddydd Mawrth i ddydd Iau a 8.30am i 3.30pm ddydd Gwener.

Gall unrhyw berson gyflwyno hysbysiad ysgrifenedig i wrthwynebu caniatáu cymeradwyo’r fath gais, gan ddatgan rhesymau dros y gwrthwynebiad, ymhen 21 diwrnod i ddyddiad yr hysbysiad hwn, wedi ei gyfeirio at:

Alyn Owen

Swyddog Priodol ar gyfer Materion Cofrestru

Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful

Canolfan Ddinesig

Merthyr Tudful

CF47 8AN

 

21 Rhagfyr 2020

HYSBYSIAD O GAIS AM FANGRE A GYMERADWYWYD

Hysbysir gyda hyn gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful sef yr Awdurdod at ddibenion Rheoliadau Priodasau a Phartneriaethau Sifil (Mangreoedd a Gymeradwywyd) 2005 fod cais wedi ei gyflwyno i gymeradwyo’r Redhouse -Hen Neuadd Y Dref, Stryd Fawr, Merthyr Tudful ar gyfer gweinyddiad priodasau yn unol ag Adran 26 (1) (bb) Deddf Priodasau 1949, Deddf Priodasau a Phartneriaeth Sifil (Mangreoedd a Gymeradwywyd) (Diwygio) 2011, Phartneriaeth Sifil o dan Adran 6(3A) (a) Deddf Partneriaeth Sifil 2004 a Deddf Cydraddoldeb 2010

Yr ymgeisydd yw K J Sellwood.

Gellir archwilio’r cais a chynllun o’r fangre (drwy apwyntiad) yn y Swyddfa Gofrestru, Tŷ Penderyn, 26 Stryd Fawr, Merthyr Tudful rhwng yr oriau 8.30am a 4.00pm, ddydd Llun i ddydd Iau a 8.30am i 3.30pm ddydd Gwener.

Gall unrhyw berson gyflwyno hysbysiad ysgrifenedig i wrthwynebu caniatáu cymeradwyo’r fath gais, gan ddatgan rhesymau dros y gwrthwynebiad, ymhen 21 diwrnod i ddyddiad yr hysbysiad hwn, wedi ei gyfeirio at:

Alyn Owen
Swyddog Priodol ar gyfer Materion Cofrestru
Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful
Canolfan Ddinesig
Merthyr Tudful
CF47 8AN

9fed Mawrth 2020

HYSBYSIAD O GYHOEDDI’R DATGANIAD O’R POLISI TRWYDDEDU

HYSBYSIR GYDA HYN ar 21ain dydd o fis Rhagfyr 2018 o ganlyniad i Adran 5 Deddf Trwyddedu 2003 y cyhoeddwyd Datganiad Diwygiedig o Bolisi Trwyddedu Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful ar gyfer 2019-2024.

 Daw’r Datganiad o Bolisi Trwyddedu i rym o 7 Ionawr 2019.

Gellir gweld y datganiad drwy glicio ar y ddolen isod, ac mae hefyd ar gael i’w archwilio yn:-

1.    Yr Adran Drwyddedu, Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful, Canolfan Ddinesig, Merthyr Tudful CF47 8AN ar gais, ddyddiau Llun i ddyddiau Gwener yn ystod yr oriau y mae’r swyddfa ar agor i’r cyhoedd.

2.     Ardal y Dderbynfa, Swyddfeydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful, Canolfan Ddinesig, Stryd y Castell, Merthyr Tudful CF47 8AN yn ystod yr oriau mae’r swyddfa ar agor i’r cyhoedd.

 3.    Y Llyfrgell Ganolog, Y Stryd Fawr, Merthyr Tudful CF47 8AF yn ystod yr oriau mae’r llyfrgell ar agor i’r cyhoedd.

Gellir cael gwybodaeth bellach drwy gysylltu â’r Adran Drwyddedu, Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful, Canolfan Ddinesig, Stryd y Castell, Merthyr Tudful CF47 8AN.

Dyddiedig: 21 Rhagfyr 2018

HYSBYSIAD O GAIS AM FANGREOEDD A GYMERADWYWYD

Hysbysir gyda hyn gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful sef yr Awdurdod at ddibenion Rheoliadau Priodasau a Phartneriaethau Sifil (Mangreoedd a Gymeradwywyd) 2005 fod cais wedi ei gyflwyno i gymeradwyo Y Guest Keen, Y Stryd Fawr, Dowlais, Merthyr Tudful  ar gyfer gweinyddiad priodasau yn unol ag Adran 26 (1) (bb) Deddf Priodasau 1949 a Phartneriaeth Sifil o dan Adran 6(3A) (a) Deddf Partneriaeth Sifil 2004.

P Estebanez yw’r Ymgeisydd.

Gellir archwilio’r cais a chynllun o’r fangre (drwy apwyntiad) yn y Swyddfa Gofrestru, Tŷ Penderyn, 26 Stryd Fawr, Merthyr Tudful rhwng yr oriau 8.30am a 4.00pm, ddydd Mawrth i ddydd Iau a 8.30am i 3.30pm ddydd Gwener.

Gall unrhyw berson gyflwyno hysbysiad ysgrifenedig i wrthwynebu caniatáu cymeradwyo’r fath gais, gan ddatgan rhesymau dros y gwrthwynebiad, ymhen 21 diwrnod i ddyddiad yr hysbysiad hwn, wedi ei gyfeirio at:

Steve Peters
Swyddog Priodol ar gyfer Materion Cofrestru
Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful
Canolfan Ddinesig
Merthyr Tudful
CF47 8AN 

29 ain Awst 2018

HYSBYSIADAU BLAENOROL

HYSBYSIAD O GAIS AM FANGREOEDD A GYMERADWYWYD

Hysbysir gyda hyn gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful sef yr Awdurdod at ddibenion Rheoliadau Priodasau a Phartneriaethau Sifil (Mangreoedd a Gymeradwywyd) 2005 fod cais wedi ei gyflwyno i gymeradwyo Ty Penderyn, 26 Stryd Fawr, Merthyr Tudful  ar gyfer gweinyddiad priodasau yn unol ag Adran 26 (1) (bb) Deddf Priodasau 1949 a Phartneriaeth Sifil o dan Adran 6(3A) (a) Deddf Partneriaeth Sifil 2004.     

Steven Peters yw’r Ymgeisydd.

Gellir archwilio’r cais a chynllun o’r fangre (drwy apwyntiad) yn y Swyddfa Gofrestru, Tŷ Penderyn, 26 Stryd Fawr, Merthyr Tudful rhwng yr oriau 8.30am a 4.00pm, ddydd Mawrth i ddydd Iau a 8.30am i 3.30pm ddydd Gwener.

Gall unrhyw berson gyflwyno hysbysiad ysgrifenedig i wrthwynebu caniatáu cymeradwyo’r fath gais, gan ddatgan rhesymau dros y gwrthwynebiad, ymhen 21 diwrnod i ddyddiad yr hysbysiad hwn, wedi ei gyfeirio at:

Steve Peters
Swyddog Priodol ar gyfer Materion Cofrestru
Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful
Canolfan Ddinesig
Merthyr Tudful
CF47 8AN

25 Ionawr 2018

HYSBYSIAD O GAIS AM FANGREOEDD A GYMERADWYWYD

Hysbysir gyda hyn gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful sef yr Awdurdod at ddibenion Rheoliadau Priodasau a Phartneriaethau Sifil (Mangreoedd a Gymeradwywyd) 2005 fod cais wedi ei gyflwyno i gymeradwyo Amgueddfa ac Oriel Gelf Castell Cyfarthfa, Ffordd Aberhonddu Merthyr Tudful, ar gyfer gweinyddiad priodasau yn unol ag Adran 26 (1) (bb) Deddf Priodasau 1949 a Phartneriaeth Sifil o dan Adran 6(3A) (a) Deddf Partneriaeth Sifil 2004.

Kelly Lloyd yw’r Ymgeisydd.

Gellir archwilio’r cais a chynllun o’r fangre (drwy apwyntiad) yn y Swyddfa Gofrestru, Tŷ Penderyn, 26 Stryd Fawr, Merthyr Tudful rhwng yr oriau 8.30am a 4.00pm, ddydd Mawrth i ddydd Iau a 8.30am i 3.30pm ddydd Gwener.

Gall unrhyw berson gyflwyno hysbysiad ysgrifenedig i wrthwynebu caniatáu cymeradwyo’r fath gais, gan ddatgan rhesymau dros y gwrthwynebiad, ymhen 21 diwrnod i ddyddiad yr hysbysiad hwn, wedi ei gyfeirio at:

Steve Peters
Swyddog Priodol ar gyfer Materion Cofrestru
Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful
Canolfan Ddinesig
Merthyr Tudful
CF47 8AN

22 Tachwedd 2017

HYSBYSIAD O GAIS AM FANGRE A GYMERADWYWYD

Hysbysir gyda hyn gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful sef yr Awdurdod at ddibenion Rheoliadau Priodasau a Phartneriaethau Sifil (Mangreoedd a Gymeradwywyd) 2005 fod cais wedi ei gyflwyno i gymeradwyo’r Redhouse -Hen Neuadd Y Dref, Stryd Fawr, Merthyr Tudful ar gyfer gweinyddiad priodasau yn unol ag Adran 26 (1) (bb) Deddf Priodasau 1949 a Phartneriaeth Sifil o dan Adran 6(3A) (a) Deddf Partneriaeth Sifil 2004.

Yr ymgeisydd yw Mr G Lloyd.

Gellir archwilio’r cais a chynllun o’r fangre (drwy apwyntiad) yn y Swyddfa Gofrestru, Tŷ Penderyn, 26 Stryd Fawr, Merthyr Tudful rhwng yr oriau 8.30am a 4.00pm, ddydd Llun i ddydd Iau a 8.30am i 3.30pm ddydd Gwener.

Gall unrhyw berson gyflwyno hysbysiad ysgrifenedig i wrthwynebu caniatáu cymeradwyo’r fath gais, gan ddatgan rhesymau dros y gwrthwynebiad, ymhen 21 diwrnod i ddyddiad yr hysbysiad hwn, wedi ei gyfeirio at:

Steve Peters
Swyddog Priodol ar gyfer Materion Cofrestru
Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful
Canolfan Ddinesig
Merthyr Tudful
CF47 8AN

8 Chwefror 2017

 

HYSBYSIAD O GAIS AM FANGREOEDD A GYMERADWYWYD

Hysbysir gyda hyn gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful sef yr Awdurdod at ddibenion Rheoliadau Priodasau a Phartneriaethau Sifil (Mangreoedd a Gymeradwywyd) 2005 fod cais wedi ei gyflwyno i gymeradwyo’r Ystafell Ffynnon, Tŷ Penderyn, Merthyr Tudful ar gyfer gweinyddiad priodasau yn unol ag Adran 26 (1) (bb) Deddf Priodasau 1949 a Phartneriaeth Sifil o dan Adran 6(3A) (a) Deddf Partneriaeth Sifil 2004.

Mr S Peters yw’r Ymgeisydd. Gellir archwilio’r cais a chynllun o’r fangre (drwy apwyntiad) yn y Swyddfa Gofrestru, Tŷ Penderyn, 26 Stryd Fawr, Merthyr Tudful rhwng yr oriau 8.30am a 4.00pm, ddydd Llun i ddydd Iau a 8.30am i 3.30pm ddydd Gwener.

Gall unrhyw berson gyflwyno hysbysiad ysgrifenedig i wrthwynebu caniatáu cymeradwyo’r fath gais, gan ddatgan rhesymau dros y gwrthwynebiad, ymhen 21 diwrnod i ddyddiad yr hysbysiad hwn, wedi ei gyfeirio at:

Steve Peters
Swyddog Priodol ar gyfer Materion Cofrestru
Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful
Canolfan Ddinesig
Merthyr Tudful
CF47 8AN

31 Ionawr 2017

 

CYNNIG CODI FFIOED TACSI 2016

HYSBYSIR GYDA HYN yn unol ag Adrannau 53 a 70 Deddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1976 (y Ddeddf), bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful yn bwriadu amrywio ei ffioedd ar gyfer caniatáu trwyddedau ar gyfer Cerbydau Hacni a Gyrwyr Llogi Preifat a thrwyddedau cerbydau Llogi Preifat a pherchnogion trwyddedau Cerbydau Hacni. Os na fydd unrhyw wrthwynebiad i’r bwriad hwn, bydd y ffioedd yn weithredol ddydd Llun 1 Gorffennaf 2016. Os bydd gwrthwynebiadau yn erbyn amrywio’r ffioedd yn cael eu gwneud o fewn 28 niwrnod i ddyddiad cyhoeddi’r hysbysiad hwn caiff y mater ei ystyried gan y Cyngor.

Mae Ffioedd Trwyddedau Cerbydau Llogi Preifat a Ffioedd Perchennog Cerbydau Hacni i’w hamrywio fel a ganlyn:

                                            
Ffi bresennol am drwydded 1 flwyddyn Ffi arfaethedig am drwydded 1 flwyddyn
£75 £115
 

Mae Trwyddedau Cerbydau Hacni a Gyrwyr Llogi Preifat i’w hamrywio fel a ganlyn:

                                            
Ffi bresennol am drwydded 3 blynedd Ffi arfaethedig am drwydded 3 blynedd

       Newydd               £150

       Adnewyddu        £130

       Newydd                 £272

       Adnewyddu          £230

 

Dylai unrhyw berson sy’n dymuno gwrthwynebu’r amrywiad ffioedd trwydded wneud hynny’n ysgrifenedig, gan roi sail i’w wrthwynebiad. Rhaid anfon pob gwrthwynebiad i’r Rheolwr Trwyddedu, Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful, Canolfan Ddinesig, Stryd y Castell, Merthyr Tudful CF47 8AN erbyn canol nos ddydd Iau 26 Mai 2016.


Caiff copi o’r Hysbyseb hwn ei arddangos ar Wefan y Cyngor a bydd ar gael i’w weld yn ddi-dâl yn ystod oriau swyddfa yn y rhagddywededig Ganolfan Ddinesig drwy gydol y cyfnod gwrthwynebu a ddynodwyd ar yn yr Hysbysiad hwn.

Ellis Cooper
Corporate Cyfarwyddwr Lleoedd a Gweddnewid
Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful
The Canolfan Ddinesig
Stryd y Castell
Merthyr Tudful
CF47 8AN

Dyddiedig 21 Ebrill 2016

Oeddech chi’n chwilio am?