Ar-lein, Mae'n arbed amser

Cyfansoddiad

Mae’r Cyfansoddiad yn nodi sut mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful yn gweithredu, sut y gwneir penderfyniadau a’r gweithdrefnau a gaiff eu dilyn i sicrhau bod y rhain yn effeithlon, yn dryloyw ac yn atebol i bobl leol. Mae’r gyfraith yn galw am rai o’r prosesau hyn tra bo eraill yn ddewis y Cyngor.

Mae’n ddogfen hir sydd wedi’i rhannu’n saith adran:

Arweiniad i'r Cyfansoddiad

Rhan 1: Crynodeb ac Esboniad
Rhan 2: Cyfrifoldeb am Swyddogaethau a Chynllun Dirprwyo
Rhan 3: Rheolau Gweithdrefnau
Rhan 4: Rheolau Caffael a Chontractio
Rhan 5: Codau a Phrotocolau
Rhan 6: Cynllun Lwfans Aelodau
Rhan 7: Rheolaeth a Strwythurau

Cysylltwch â Ni