Ar-lein, Mae'n arbed amser

Loading...

Rhoi gwybod am fin sbwriel cyhoeddus neu fin ci

Cam 1 o 6

Pa fath o bin sydd angen ei gwagio neu atgywiro?

Nodwch: i wneud cais am fin sbwriel cyhoeddus neu fin ci cysylltwch â’ch Cynghorydd lleol

Cam 2 o 6
Dweud wrthym ble mae’r bin
Cam 3 o 6

Beth yw’ch manylion cyswllt?

Cam 4 o 6

Beth yw’ch cyfeiriad?

Cam 5 o 6

Crynodeb o’r adroddiad

Enw :

E-bost :

Cyfeiriad :

Lleoliad :

Cais gwagio neu atgyweirio ar gyfer :


Nodwch

I wneud cais am fin sbwriel cyhoeddus neu fin ci cysylltwch â’ch Cynghorydd lleol

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful yn ymrwymedig i gynnal eich hawliau preifatrwydd. Dim ond at ddibenion cyfreithlon y byddwn ni’n defnyddio’ch gwybodaeth bersonol. Os hoffech wybod mwy am sut rydym yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol, darllenwch hysbysiadau preifatrwydd sydd ar gael ar ein gwefan. Os oes gennych unrhyw bryderon neu os hoffech wybod mwy am gydymffurfiaeth diogelu data, cysylltwch â’n Swyddog Diogelu Data ar 01685 725000 neu data.protection@merthyr.gov.uk.

Cam 6 o 6

Adroddiad wedi ei gyflwyno

Byddwn yn anfon neges e-bost yn cadarnhau

Os nad ydych wedi derbyn e-bost, gwiriwch eich ffolder post sothach, swmp neu sbam i weld a yw merthyr.gov.uk negeseuon e-bost yn cael eu cyfeirio ato.

Beth sy’n digwydd nesaf?

Rydym wedi anfon eich adroddiad at Dîm Gorfodi Glanhau yr Amgylchedd.

Bydd Swyddog yn ceisio archwilio’ch cais cyn gynted â phosibl.

Pryd i gysylltu â ni

Os ydych wedi gwneud camgymeriad neu fod angen newid unrhyw beth yn eich adroddiad.

Diolch i chi am roi eich amser i ymweld â ni www.merthyr.gov.uk