Ar-lein, Mae'n arbed amser

Prydau Ysgol am Ddim

Cam 1 o 5

Budd-daliadau ac Incwm

NODWCH – CWBLHEWCH FFURFLEN HON OND I WNEUD CAIS AM BRYDAU YSGOL AM DDIM. OS YDYCH WEDI DERBYN DYFARNIAD CINIO YSGOL AM DDIM I UNRHYW BLENTYN ERS 01/04/2019 NID OES ANGEN I CHI WNEUD CAIS ARALL. NID YW'R FFURFLEN HON I WNEUD CAIS AM GRANT HANFODOL YSGOLION. OS YDYCH AM WNEUD CAIS AM Y GRANT E-BOSTIWCH PDGACCESS@MERTHYR.GOV.UK

  • Os ydych yn derbyn unrhyw un o’r budd-daliadau isod, mae’n rhaid i chi ddarparu tystiolaeth o hynny
  • Derbynnir llythyrau gan CThEM/yr Adran Gwaith a Phensiynau yn unig. Ni allwn dderbyn datganiadau Banc a Chymdeithasau Adeiladu
  • Ni fydd ceisiadau heb dystiolaeth gefnogol, o bosib yn cael eu hystyried.