Ar-lein, Mae'n arbed amser

Loading...

Gofyn am Dystysgrif Geni

Cam 1 o 9

Eich Manylion

Cam 2 o 9

Rheswm am y cais

Ydych chi’n gwneud cais am eich tystysgrif eich hun?
Cam 3 o 9

Manylion o’r dystysgrif geni sydd ei hangen

Cam 4 o 9

Manylion Rhieni ar Dystysgrif Geni

Cam 5 o 9

Gofynion

Cam 6 of 9

Crynodeb o’r Archeb

Enw :

Cyfeiriad :

E-bost :

Rhif ffon :


Pwrpas :

Eich tystysgrif :

Perthynas :


Enw(au) cyntaf ar yr enedigaeth :

Cyfenw ar yr enedigaeth :

Dyddiad Geni :

Man genedigaeth :


Enw(au) cyntaf y tad :

Cyfenw’r tad :

Enw(au) cyntaf y fam :

Cyfenw’r fam :

Enw cyn priodi’r fam :


Math o Dystysgrif :

Copïau :

Danfon :


Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful yn ymrwymedig i gynnal eich hawliau preifatrwydd. Dim ond at ddibenion cyfreithlon y byddwn ni’n defnyddio’ch gwybodaeth bersonol. Os hoffech wybod mwy am sut rydym yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol, darllenwch hysbysiad preifatrwydd. Os oes gennych unrhyw bryderon neu os hoffech wybod mwy am gydymffurfiaeth diogelu data, cysylltwch â’n Swyddog Diogelu Data ar 01685 725000 neu data.protection@merthyr.gov.uk.

Cam 7 o 9

Cyfeiriad Bilio Cerdyn Credyd neu Debyd

Cam 8 o 9

Manylion Talu

Y 3 rhif olaf fel y dangosir ar gefn eich cerdyn

last 3 digits

Maestro y DU yn unig

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful yn ymrwymedig i gynnal eich hawliau preifatrwydd. Dim ond at ddibenion cyfreithlon y byddwn ni’n defnyddio’ch gwybodaeth bersonol. Os hoffech wybod mwy am sut rydym yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol, darllenwch hysbysiadau preifatrwydd sydd ar gael ar ein gwefan. Os oes gennych unrhyw bryderon neu os hoffech wybod mwy am gydymffurfiaeth diogelu data, cysylltwch â’n Swyddog Diogelu Data ar 01685 725000 neu data.protection@merthyr.gov.uk

Swm i’w dalu

£0.00

  • mastercard
  • visa
Cam 9 o 9

Archeb wedi ei gyflwyno

Eich rhif cyfeirnod yw