Ar-lein, Mae'n arbed amser

Cynllun Rhyddhad Ardrethi Manwerthu, Hamdden a Lletygarwch 2024-2025

Rhagymadrodd
Rhan 1

Rhan 1: Mae’r rhan hon yn berthnasol i bob ymgeisydd ac yn ymwneud â’r eiddo y maent yn hawlio Rhyddhad Ardrethi Manwerthu, Hamdden a Lletygarwch ar eu cyfer gan Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful

Manylion Busnes
Manylion Ymgeisydd rhan 1
Manylion Ymgeisydd rhan 2
Manylion Ymgeisydd rhan 3