Ar-lein, Mae'n arbed amser

£1000 tipio anghyfreithlon ar gyfer dyn lleol

  • Categorïau : Press Release
  • 04 Meh 2019
Prosecuted 2

Ar 24 o Ebrill 2019 cafodd Peter Owen o Twyncarmel, Merthyr Tudful ei gollfarnu yn Llys Ynadon Merthyr Tudful am trosedd Dyletswydd Gofal mewn perthynas â thipio anghyfreithlon. 

Cafwyd gwybodaeth am Mr Owen mewn gwastraff a dipiwyd yn Ffynnon dwyn, Pontsarn, Merthyr Tudful yn ystod ymchwiliad tipio anghyfreithlon ym Mai 2018.

O ganlyniad, cafodd Mr. Price ei ddirwyo dros £1000.

Dywedodd Paul Jones, Rheolwr Gorfodi a Glanhau Amgylcheddol: "Mae'r erlyniad hwn yn tynnu sylw at y ffaith na fydd tipio anghyfreithlon yn cael ei oddef.  Mae tipio anghyfreithlon yn falltod ar ein cymuned ac mae'r Cyngor yn parhau i fod yn ymrwymedig i daclo’r trosedd amgylcheddol hwn ym Merthyr Tudful."

Dywedodd y Cynghorydd Dai Hughes: “Mae tipio anghyfreithlon yn erbyn y gyfraith. Os ydych yn ei weld dylech ei adrodd drwy wefan y Cyngor drwy ymweld â www.merthyr.gov.uk/fly-tipping. Hoffwn cymrud y cyfle hwn i rhoi ddiolch i'r timau sy'n delio â hyn yn ddyddiol, ac i aelodau’r cyhoedd am eu gwyliadwriaeth a'u chefnogaeth.

Dod o hyd i swyddi newyddion

Gallwch chwilio ein swyddi blaenorol ar gyfer eitemau sy'n cyfateb i'ch diddordebau

Cysylltwch â Ni