Ar-lein, Mae'n arbed amser

£1600 tipio anghyfreithlon ar gyfer dyn lleol

  • Categorïau : Press Release
  • 16 Mai 2019
Prosecuted 2

Ar 17 o Ebrill 2019 cafodd Lee Anthony Price o Heol Pant, Merthyr Tudful ei gollfarnu yn Llys Ynadon Merthyr Tudful am dair trosedd Dyletswydd Gofal mewn perthynas â thipio anghyfreithlon. 

Cynhaliwyd y troseddau hyn yn Stryd Glendower a Heol Pant. 

O ganlyniad, cafodd Mr. Price ei ddirwyo dros £1600.

Dywedodd Paul Jones, Rheolwr Gorfodi a Glanhau Amgylcheddol: "Mae'r erlyniad hwn yn tynnu sylw at y ffaith na fydd tipio anghyfreithlon yn cael ei oddef.  Mae tipio anghyfreithlon yn falltod ar ein cymuned ac mae'r Cyngor yn parhau i fod yn ymrwymedig i daclo’r trosedd amgylcheddol hwn ym Merthyr Tudful."

Dod o hyd i swyddi newyddion

Gallwch chwilio ein swyddi blaenorol ar gyfer eitemau sy'n cyfateb i'ch diddordebau

Cysylltwch â Ni