Ar-lein, Mae'n arbed amser

Newyddion Diweddaraf

Newyddion Diweddaraf

New bus station artist's impressioon

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful wedi cyhoeddi bod gwaith gwerth miliynau ar fin dechrau ar orsaf fysiau newydd yng nghanol tref Merthyr Tudful. Mae’r adeiladu yn barod i ddechrau ar safle’…

childminding pic

Cafodd prosiect ei lansio i gynyddu cyfleoedd am swyddi ym Merthyr Tudful wrth geisio hefyd lenwi’r bwlch o ran gofal plant ledled y fwrdeistref sirol. Mae Cymunedau am Waith a Mwy (C4W+) yn fenter ga…

CCRCD_Logo_Colour_Reverse.jpg

Bydd Cyngor Busnes Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) yn teithio ledled y rhanbarth fis Gorffennaf hwn i godi ymwybyddiaeth o Fargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ac o sut mae’n bwriadu cynort…

default.jpg

Yn dilyn proses dendro gystadleuol yn unol â pholisi y Cyngor o fis 01.07.19 bydd Llamau yn cefnogi ein pobl ifanc profiadol gofal. Mi fydd nhw yn cael ei leoli yng Nghanolfan deulu Merthyr Tudful, on…

Youth Mayors celebration

Dathlwyd cofnod balch o gefnogi degawd o feiri ifanc wrth ddadorchuddio oriel bortreadau yng Nghanolfan Ddinesig Merthyr Tudful. Nododd y Cyngor Bwrdeistref Sirol 10fed pen blwydd urddo ei faer ieuenc…

Pontmorlais Chilli Trail

Mae masnachwyr yn ardal fwyaf hanesyddol canol tref Merthyr Tudful yn gynnes gofleidio dull goginio’r 21 ganrif drwy gadw oed â dyddiad poethaf y calendr digwyddiadau blynyddol. Y penwythnos hwn (dydd…

Stride and Ride Festival 2019

Bydd pedwaredd Ŵyl Neidio, Reidio a Mwy y Fwrdeistref Sirol yn dechrau'r Dydd Sul hwn (16 Mehefin) gyda Cherddedathon Merthyr Tudful – mae’n gyfle i chi ganfod dau o’n llwybrau gorau a chodi arian yn…

Prosecuted 2

Ar 24 o Ebrill 2019 cafodd Peter Owen o Twyncarmel, Merthyr Tudful ei gollfarnu yn Llys Ynadon Merthyr Tudful am trosedd Dyletswydd Gofal mewn perthynas â thipio anghyfreithlon.  Cafwyd gwybodaeth am…

Frank Holmes - Colour

Mae Partneriaeth Twf Economaidd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) yn croesawu cyhoeddiad Llywodraeth Cymru i ddyblu’i Chronfa Her yr Economi Sylfaenol i £3 miliwn. Mae’r penderfyniad yn gyson â chenh…

Dod o hyd i swyddi newyddion

Gallwch chwilio ein swyddi blaenorol ar gyfer eitemau sy'n cyfateb i'ch diddordebau

Cysylltwch â Ni

Hysbysebion

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y