Ar-lein, Mae'n arbed amser

Newyddion Diweddaraf

Newyddion Diweddaraf

Roadworks

Mae’r Contractwr, Griffiths, wrthi’n symud ymlaen at gam olaf y gwaith a fydd yn cynnwys rhoi wyneb newydd ar ddarn o Rodfa Alexandra. Caiff y gwaith hwn ei gyflawni rhwng dydd Gwener 23 a dydd Iau 29…

taff trail.jpg

Ydych chi’n rhedwr, yn feiciwr neu’n gerddwr sy’n mwynhau defnyddio’r llwybrau a’r mannau agored ym Merthyr Tudful? A fyddech yn eu defnyddio’n fwy aml yn ystod misoedd yr hydref a’r gaeaf os byddent…

Freelancer fund

Agorodd Cam 2 Cronfa Gweithwyr Llawrydd Cymru y bore ’ma. Caiff gweithwyr llawrydd Merthyr Tudful yn y sectorau diwylliannol a chreadigol eu hannog i wneud cais am grant £2,500 i’w helpu i ddod drwy b…

Drinking in a pub

Mae cymdeithasu â phobl sydd ddim yn byw gyda chi, partïon mewn tai a diffyg cadw pellter cymdeithasol yn gyrru cyfraddau trosglwyddo ar draws Bwrdeistrefi Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Merthyr Tudful a R…

default.jpg

Chyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful wedi ymuno â Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf a Heddlu De Cymru i gefnogi Wythnos Genedlaethol Ymwybyddiaeth Troseddau Casineb 2020 (NHCAW). Mae'r wythnos yn rhede…

Green Flag Parc Taf Bargoed

Mae Merthyr Tudful yn dathlu blwyddyn wych y Faner Werdd gyda phump o’i mannau gwyrdd a deg prosiect sy’n cael eu rhedeg gan y gymuned yn ennill neu’n cadw’r clod gyda Gwobr Baner Werdd 2020. Mae Par…

Green Refill shop launch

Mae Merthyr Tudful yn dweud helo wrth ei siop gyntaf sy’n galluogi cwsmeriaid i ‘ddweud hwyl fawr’ o’r diwedd wrth blastig untro tafladwy. Mae Green, sy’n siop eco ail-lenwi, wedi agor ar Stryd y Cla…

Bydis Parcio

13 Hyd 2020
parking buddies

Mae parcio ger y gât yn broblem i’r rhan fwyaf o ysgolion ym Merthyr Tudful a dyma brif achos cwynion a dderbynnir gan y Tîm Diogelwch ar y Ffyrdd.  Yn ddiweddar gwnaethom brynu 12 Bydi Parcio y gelli…

WMHD2020

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful yn falch i fod yn cefnogi Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd heddiw, Dydd Sadwrn 10 Hydref 2020. Gall problemau iechyd meddwl effeithio ar bawb, unrhyw ddiwrnod o’…

Mis Hanes Pobl Dduon

09 Hyd 2020
black-history-month-both

Mis Hanes Pobl Dduon yw mis Hydref ac mae wedi cael ei ddathlu yng Nghymru a ledled y DU ers dros 30 o flynyddoedd fel ffordd o gydnabod a dathlu cyfraniad pobl dduon ym mhob agwedd o’n diwylliant a’n…

Dod o hyd i swyddi newyddion

Gallwch chwilio ein swyddi blaenorol ar gyfer eitemau sy'n cyfateb i'ch diddordebau

Cysylltwch â Ni

Hysbysebion

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y