Ar-lein, Mae'n arbed amser

Newyddion Diweddaraf

Newyddion Diweddaraf

banner copy

Yn dilyn Wythnos Presenoldeb gyntaf Merthyr Tudful llynnedd, rydym yn falch iawn i ail-lansio’r ymgyrch yr wythnos hon rhwng 21-25 Hydref 2019. Rydym ni am fanteisio ar y cyfle hwn i atgoffa pawb, yn…

Merthyr master cmyk.jpg

Mae’r nifer o sesiynau nofio am ddim i bobl sy’n hŷn na 60 a phobl ifanc sy’n 16 ac yn iau ym Merthyr Tudful yn cael ei gwtogi o fis Tachwedd yn sgil haneru swm yr arian ar eu cyfer gan Lywodraeth Cym…

Visit Merthyr interactive map

Bydd ymwelwyr â Merthyr Tudful sydd am ddod i adnabod y fwrdeistref sirol yn well yn gallu nodi’n union ble mae angen iddyn nhw fynd drwy ddefnyddio gwefan â map rhyngweithiol. Mae Darganfyddwr Lleoli…

DS5

Yn Awst a Medi 2019, daeth dwy fyfyrwraig gradd o Ferthyr Tudful sy’n astudio Daearyddiaeth yn rhannol drwy gyfrwng y Gymraeg ym Mhrifysgol Abertawe i dreulio pythefnos o brofiad gwaith yn Uned Polisi…

Aspire celebration

Mae pobl ifanc ym Merthyr Tudful yn cynorthwyo i roi hwb i’r diwydiant gweithgynhyrchu a pheirianyddol lleol fel rhan o fenter prentisiaeth cyflogaeth lwyddiannus. Yn ystod y tair blynedd ddiwethaf, m…

SHWMAE-SUMAI-heb-diwrnod_day-298x300

Ar Hydref 15 2019 dathlwyd diwrnod cenedlaethol i ddathlu Diwrnod Shwmae Su’mae  yng Nghyngor Bwrdeistref Siriol Merthyr Tudful. Pwrpas y diwrnod oedd dweud Shwmae Su’mae i bobl!  Mae hyn yn ddigwyddi…

Destination Day 2019

Clywodd cynrychiolwyr cynhadledd flynyddol ‘Diwrnod Cyrchfan’ y Cyngor Bwrdeistref Sirol fod y nifer o ddyddiau ag ymwelwyr yn aros noson i fyny gan 13.6% hefyd. Roedd hyn o ganlyniad i gynnydd mewn s…

Screenshot 2019-10-07 at 12.09.31

Bob Dydd Llun, mae gan yr Hyb Cymorth Cynnar stondin wybodaeth yn nerbynfa’r siop un stop yn y Ganolfan Ddinesig. Dewch i weld pa wasanaethau sydd ar gael ar gyfer teuluoedd yn ardal Merthyr Tudful. B…

Cwm Taf Hub - Have your say logo.jpeg

Mae llywodraethwyr wedi cytuno i sefydlu ffederasiwn ysgol ffurfiol rhwng Ysgol Gynradd Gymunedol Bedlinog ac Ysgol Gynradd Trelewis. Fel y byddwch yn ymwybodol ohono, bu Ysgol Gynradd Gymunedol Bedli…

Cardiff Capital Region logo

Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) wedi cytuno i ddyrannu cronfeydd arian i gynorthwyo i ddatblygu prosiectau a syniadau a all ysgogi a helpu i ddiogelu economi Pen-y-bont ar Ogwr i’r dyfodol, yn…

Dod o hyd i swyddi newyddion

Gallwch chwilio ein swyddi blaenorol ar gyfer eitemau sy'n cyfateb i'ch diddordebau

Cysylltwch â Ni

Hysbysebion

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y