Ar-lein, Mae'n arbed amser

Noson Ddathliad 2023 Gwobrau Cyfranogiad Dinesydd Gweithgar

 • Categorïau : Press Release
 • 25 Gor 2023
Academy of Success (1)

Cynhaliodd Academi o Lwyddiant Merthyr Tudful ei seremoni wobrwyo ddydd Gwener 23 Mehefin 2023 yng Nghlwb Pêl-droed Merthyr Tudful. Mae’r gwobrau’n cydnabod llwyddiannau pobl ifanc, 11-25 oed, a sefydliadau ar draws Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful.

Mae’r Gwasanaeth Ieuenctid wedi ymrwymo i ddatblygu dinasyddion annibynnol a gweithgar ac mae’r gwobrau hyn yn ffordd wych o arddangos cyflawniadau pobl ifanc trwy gymryd rhan mewn gweithgareddau allgyrsiol.

Y cyflwynwyr ar gyfer y noson yn cynrychioli Fforwm Ieuenctid Bwrdeistref Merthyr Tudful Gyfan oedd Samee Fureed (cyn Faer Ieuenctid); Lacey Philips (Aelod Cabinet Ieuenctid); Luke Sharp (Is-Gadeirydd FfILBMT) ac Ethan Sharp (Aelod Cabinet Ieuenctid). Roedd yr awyrgylch ar y noson yn gyffrous, y digwyddiadau'n llifo’n esmwyth, a mwynhaodd y bobl ifanc  gynnal y digwyddiad hynod lwyddiannus dan arweiniad ieuenctid.

Cafwyd perfformiadau gwych gan Holly Thomas a Chloe Gwynne (aelodau Cabinet Ieuenctid). Chwaraeodd Holly ddarn ar y Ffliwt a chanodd Chloe a chwarae’r Ukulele, gwnaethant gyfoethogi awyrgylch y noson gan amlygu eu doniau unigol a dangos bod llawer i’w ddathlu o dalentau pobl ifanc ar draws y fwrdeistref.

Agorwyd y digwyddiad gan y Maer, Malcom Colbran a’r siaradwr gwadd oedd Tomos Moran, Comisiynydd Ieuenctid Rhanbarth presennol mudiad sgowtio Morgannwg Ganol. Siaradodd Tomos yn angerddol am ei daith a’r rhwystrau y mae wedi’u hwynebu mewn bywyd, gan annog eraill i beidio byth â rhoi’r gorau i’w huchelgais.

Mae’r gwobrau hyn yn dathlu llwyddiant a chyflawniadau ein pobl ifanc sy’n gweithio’n galed, ac mae’n achlysur o falchder gallu dathlu’r Academi Llwyddiant ar ddechrau Wythnos Gwaith Ieuenctid.

Roedd 11 gwobr i gyd ac roedd yr enillwyr fel a ganlyn:

 1. Cyflawnwr Ifanc y Flwyddyn – Logan Thomas Philips
 2. Darpariaeth y Flwyddyn – Clwb Ieuenctid Gellideg
 3. Gwirfoddolwr y Flwyddyn 11-16 – Lauryn Nash
 4. Gwirfoddolwr y Flwyddyn 17-25 – Asha Coombs
 5. Gwobr Iechyd a Lles Emosiynol y Flwyddyn – Nadroedd ac Ysgolion – Y Pandemig Arall
 6. Gwobr Chwaraeon Ieuenctid y Flwyddyn – Lacey Harris
 7. Gwobr Prosiect Cymunedol – Dosbarth 10H Ysgol Uwchradd Pen Y Dre
 8. Gwobr Arloesol Orau'r Flwyddyn – Grŵp Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yng Nghlwb Ieuenctid Gellideg
 9. Gwobr ddigidol ragorol y flwyddyn – Prosiect ‘Calonnau Gwyrddach’ MTBWYF

 

 1. Gwobr Defnydd Eithriadol o’r Iaith Gymraeg y Flwyddyn – Grŵp Y Ddraig Ysgol Pen Y Dre
 2. Gwirfoddolwr Eithriadol mewn Lleoliad Gwaith Ieuenctid – Cadence Lowe

 

Llongyfarchiadau i'r holl bobl ifanc hynny a enwebwyd ar gyfer gwobr eleni, am eich gwaith caled a'ch ymroddiad. Hefyd, diolch arbennig i’r canlynol am gefnogi’r digwyddiad.

 • Y Maer Malcom Colbran
 • Yr Arweinydd Geraint Thomas
 • Aelodau’r Cabinet
 • Y Maer Ieuenctid Katy Richards
 • Y Dirprwy Faer Ieuenctid Dylan Morgan Thomas
 • Comisiynydd Ieuenctid y Rhanbarth Tomos Moran
 • Cabinet Ieuenctid Bwrdeistref Merthyr Tudful Gyfan
 • Panel Beirniadu
 • Gwasanaethau Ieuenctid Merthyr Tudful
 • Safer Merthyr Tydfil

Dod o hyd i swyddi newyddion

Gallwch chwilio ein swyddi blaenorol ar gyfer eitemau sy'n cyfateb i'ch diddordebau

Cysylltwch â Ni