Ar-lein, Mae'n arbed amser

Llyfrau cydymdeimlad

  • Categorïau : Press Release
  • 09 Medi 2022
Book of condolence

Yn y llun mae’r Maer y Cynghorydd Declan Sammon, a’r Arweinydd y Cynghorydd Geraint Thomas yn arwyddo Llyfr Cydymdeimlad y Cyngor ar gyfer y diweddar Frenhines Elizabeth II, ac yn gosod blodau o dan polyn fflag y tu allan i’r Ganolfan Ddinesig. Talodd holl aelodau'r Cabinet eu parch hefyd.

Gwahoddir aelodau’r cyhoedd i lofnodi’r llyfr yn y Ganolfan Ddinesig o 8.30am-5pm o ddydd Llun i ddydd Iau, ac o 8.30am-4.30pm ddydd Gwener (12-16 Medi).

Bydd llyfrau cydymdeimlad hefyd ar gael yn y canlynol:

• Llyfrgell Ganolog
Dydd Llun i ddydd Gwener 8.30am-6pm
Dydd Sadwrn 8.30am-2pm

• Canolfan Gymunedol Aberfan
Dydd Llun, dydd Mercher a dydd Gwener 9.30am-6pm (ar gau 1-2pm ar gyfer cinio)
Dydd Sadwrn 9.30am-2pm

• Llyfrgell Treharris
Dydd Llun, dydd Mawrth, dydd Mercher a dydd Gwener 9.30am-5pm (ar gau 1-2pm ar gyfer cinio) Dydd Iau - ar gau

Dod o hyd i swyddi newyddion

Gallwch chwilio ein swyddi blaenorol ar gyfer eitemau sy'n cyfateb i'ch diddordebau

Cysylltwch â Ni