Ar-lein, Mae'n arbed amser

Gwasanaethau Bws yn dychwelyd i Heolgerrig ac Ynysfach

  • Categorïau : Press Release
  • 29 Medi 2023
ENGLISH HEOLGERRIG BUS SERVICE UPDATE (1)

Rydym yn falch iawn o gadarnhau y bydd y gwasanaeth bws ar gyfer Heolgerrig ac Ynysfach yn ailddechrau o ddydd Llun 2 Hydref.

Bydd y gwasanaeth newydd yn cael ei redeg gan Peter’s Minibuses, gan ddefnyddio cyllid Grant Cymorth Gwasanaethau Bws, Llywodraeth Cymru.

Dywedodd Geraint Thomas, Arweinydd y Cyngor: “Mae preswylwyr Heolgerrig ac Ynysfach, yn enwedig yr henoed wedi bod yn teimlo’n ynysig ers i’r gwasanaeth bysiau ddod i ben yn Awst.

“Rydym yn falch iawn i Peter’s Minibuses am camu i’r adwy. Mae’n hollbwysig bydd y gwasanaeth yn cael ei ddefnyddio neu mi fydd yn hynod anodd i ni ymestyn y cytundeb y tu hwnt i fis Mawrth 2024.” 

Mae'r amserlen lawn i'w gweld yma.

Dod o hyd i swyddi newyddion

Gallwch chwilio ein swyddi blaenorol ar gyfer eitemau sy'n cyfateb i'ch diddordebau

Cysylltwch â Ni