Ar-lein, Mae'n arbed amser

Ymgynghoriad ar gynlluniau i wella darpariaeth i gerddwyr yng Ngaedraw

  • Categorïau : Press Release
  • 07 Gor 2021
Caedraw consultation

Fel rhan o raglen Teithio Llesol dan nawdd Llywodraeth Cymru, mae’r Cyngor Bwrdeistref Sirol yn ymgynghori â phreswylwyr am gynlluniau i greu gwell amgylchedd wrth ddod i mewn i ganol y dref drwy wneud gwelliannau i gylchfan Caedraw ar y Stryd Fawr Isaf.

Byddai’r cais yn arwain at wella croesfan i gerddwyr ar gylchfan Caedraw a chreu chroesfan sebra newydd rhwng maes parcio’r Stryd Fawr a’r siopau.

Mae’r cynllun yn cynnwys lledaenu’r droedffordd bresennol o gylchfan Caedraw i’r groesfan newydd ar y Stryd Fawr Isaf.

Bydd marciau ffordd newydd hefyd ar y Stryd Fawr i gadw’r groesfan i gerddwyr yn glir.

Bydd yr ‘ynys hollti’ ar Avenue de Clichy yn cael ei lledaenu hefyd i leihau lled y gerbytffordd er mwyn i gerddwyr ei chroesi.

Bydd y gwaith hwn yn cydweddu’r cynllun a gynigiwyd ar hyd Avenue de Clichy a bydd gwelliannau i gerddwyr yn dilyn wrth gylchfan Tesco yn ddiweddarach yn y flwyddyn, ar ôl derbyn arian oddi wrth Lywodraeth Cymru.

Er mwyn dweud eich dweud am y cynigion, atebwch yr arolwg byr canlynol sy’n rhedeg tan ganol dydd ar 16 Gorffennaf 2021.

Dolen i’r arolwg yma.

Dod o hyd i swyddi newyddion

Gallwch chwilio ein swyddi blaenorol ar gyfer eitemau sy'n cyfateb i'ch diddordebau

Cysylltwch â Ni