Ar-lein, Mae'n arbed amser

Cywiriad i rifyn diweddaraf Contact, rhifyn 60

  • Categorïau : Press Release
  • 28 Gorff 2021
default.jpg

Cywiriad i rifyn diweddaraf Contact, rhifyn 60, tudalen 2

Pennawd – Y Maer sydd wedi rhoi’r gwasanaeth hiraf i Ferthyr Tudful yn  dirwyn ei gyfnod i ben

Dylai’r erthygl fod wedi nodi mai’r Cynghorydd Howard Barrett oedd y Maer i roi’r gwasanaeth hiraf i’r dref ers i Gyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful ddyfod yn gorff llywodraethu ac mai ef oedd y cyntaf i roi ei wasanaeth dros ddwy flynedd yn ddilynol mewn cyfnod o dros 7 degawd.

Cafwyd gwasanaeth tebyg gan ddau Faer cyn hyn – N F Hankey 1916/18 a C Stanfield 1947/49.  Ymddiheuriadau am y camgymeriad hwn.

Dod o hyd i swyddi newyddion

Gallwch chwilio ein swyddi blaenorol ar gyfer eitemau sy'n cyfateb i'ch diddordebau

Cysylltwch â Ni