Ar-lein, Mae'n arbed amser

Cytunodd gynnydd Dreth y Cyngor o 1%.

  • Categorïau : Press Release
  • 02 Maw 2022
Merthyr Tydfil CBC Logo

Yng nghyfarfod y Cyngor Llawn cytunodd yr aelodau gynnydd o 1% o Dreth y Cyngor am flwyddyn ariannol 2022/23.

Mae hyn yn cyfateb i gynnydd o 33 ceiniog yr wythnos (£17.29 y flwyddyn) ar gyfer eiddo  ‘Band D’ a - gan fod  84% o’r eiddo ym  Merthyr Tudful ym Mand A i C- bydd y cynnydd ar gyfer nifer sylweddol o drethdalwyr y Cyngor yn amrywio o 22 ceiniog yr wythnos (£11.53 y flwyddyn ) a 30 ceiniog yr wythnos (£15.37 y flwyddyn) (Gweler Atodiad 1). 

Dyw’r cynnydd o 1% o gynnydd Treth y Cyngor ar gyfer Merthyr fel y nodir uchod ddim yn cynnwys archebiant ar gyfer Awdurdod Heddlu De Cymru: £302.11 a phreswylwyr o fewn Cyngor Cymuned Trelewis / Bedlinog: £23.95. Mae’r Manylion Llawn am daliadau Treth y Cyngor sydd yn ddyledus fesul Band ar gyfer 2022/2023 yn atodiad 2 isod.

Yn ogystal â’r Cynllun Lleihad Treth y Cyngor (CLlTC) ar gyfer 2022/23 bydd cefnogaeth ar gael i tua 6,000 o’n preswylwyr. Os ydych ar incwm isel a ddim yn derbyn lleihad CLlTC gallwch gwblhau ffurflen gais ymaI: merthyr.gov.uk/resident/council-tax/council-tax-reduction/.

Am fwy o wybodaeth am greu cyfrif ar-lein, taliadau a gostyngiadau (eithriadau/ disgownt) ewch at: merthyr.gov.uk/resident/council-tax/

Mae’r Tabl isod yn amlinellu taliadau Treth y Cyngor ar gyfer Merthyr Tudful yn unig yn 2021/22 a 2022/23.

Atodiad 1 – Elfen dâl Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful.

Band

Treth y Cyngor

Treth y Cyngor

2021/22

£

 Treth y Cyngor

2022/23

£

Cynnydd yn y flwyddyn

£

Cynnydd

 yn y flwyddyn

        £

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1,152.65

1,344.76

1,536.87

1,728.98

2,113.20

2,497.42

2,881.63

3,457.96

4,034.29

1,164.18

1,358.21

1,552.24

1,746.27

2,134.33

2,522.39

2,910.45

3,492.54

4,074.63

11.53

13.45

15.37

17.29

21.13

24.97

28.82

34.58

40.34

0.22

0.26

0.30

0.33

0.41

0.48

0.55

0.67

0.78

 

 Atodiad 2 Taliadau Treth y Cyngor 2022-2023

Band

Treth y Cyngor

Cyngor Bwrdeistref Sirol

Merthyr Tudful

Comisiynydd Heddlu a Throsedd De Cymru

Cyfanswm Ardal Merthyr Tudful

Cyngor Cymuned Trelewis / Bedlinog

Cyfanswm Ardal Trelewis / Bedlinog

A (6/9)

1,164.18

201.41

1,365.59

15.97

1,381.55

B (7/9)

1,358.21

234.97

1,593.18

18.63

1,611.81

C (8/9)

1,552.24

268.54

1,820.78

21.29

1,842.07

D (9/9)

1,746.27

302.11

2,048.38

23.95

2,072.33

E (11/9)

2,134.33

369.25

2,503.58

29.27

2,532.85

F (13/9)

2,522.39

436.38

2,958.77

34.59

2,993.37

G (15/9)

2,910.45

503.52

3,413.97

39.92

3,453.88

H (18/9)

3,492.54

604.22

4,096.76

47.90

4,144.66

I (21/9)

4,074.63

704.92

4,779.55

55.88

4,835.44

 

Dod o hyd i swyddi newyddion

Gallwch chwilio ein swyddi blaenorol ar gyfer eitemau sy'n cyfateb i'ch diddordebau

Cysylltwch â Ni