Ar-lein, Mae'n arbed amser

Diwrnod ShwMae Su’Mae 2019

  • Categorïau : Press Release
  • 15 Hyd 2019
SHWMAE-SUMAI-heb-diwrnod_day-298x300

Ar Hydref 15 2019 dathlwyd diwrnod cenedlaethol i ddathlu Diwrnod Shwmae Su’mae  yng Nghyngor Bwrdeistref Siriol Merthyr Tudful. Pwrpas y diwrnod oedd dweud Shwmae Su’mae i bobl! 

Mae hyn yn ddigwyddiad cenedlaethol sydd yn cael ei chymryd lle pob flwyddyn ac fel Cyngor mae hyn yn cael ei chymryd lle law yn llaw gyda Strategaeth Pum Mlynedd y Cyngor #SHWMAERONMENT. 

Cynhaliwyd digwyddiadau bach ar y bore o Hydref 15 2019 o 9:30 – 12:00 lle gynhaliwyd yn Swyddfa Dinesig Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful.

Roedd dwy myfyrwyr gradd wedi dod i mewn ar brofiad gwaith ym mis Awst a Medi wedi dod yn ôl i gynorthwyo gyda’r trefniadau ac roedd y ddau wedi siarad am ei phrofiadau o weithio mewn sefydliad dwyieithog.

Lansiwyd Grŵp Pencampwyr y Gymraeg lle bydd yna gynrychiolaeth o wahanol adrannau er mwyn dod at ein gilydd i rannau syniadau ac ymarfer da er mwyn gweithredu’r Safonau’r Iaith Gymraeg.

I hyrwydd yr iaith Gymraeg ar draws y Sir daeth Ysgol Gynradd Gymraeg Santes Tudful a Rhyd y Grug i fewn i berfformio ychydig o eitemau yn Gymraeg. Roedd Mistar Urdd yn bresennol! 

Cafwyd diwrnod pleseurs gan bawb! 

Dod o hyd i swyddi newyddion

Gallwch chwilio ein swyddi blaenorol ar gyfer eitemau sy'n cyfateb i'ch diddordebau

Cysylltwch â Ni