Ar-lein, Mae'n arbed amser

Grantiau o hyd at £5,000 ar gael ar gyfer prosiectau addysgiadol, amgylcheddol neu hamdden lleol

  • Categorïau : Press Release
  • 02 Awst 2022
Ffos-y-fran logo

Gall grwpiau cymunedol ym Merthyr Tudful wneud cais am hyd at £5,000 o gronfa arian lleol sydd wedi dyfarnu dros £8 miliwn o bunnoedd i amrywiaeth o grwpiau ac achosion dros y 15 mlynedd ddiwethaf.

Mae Cronfa Buddiannau Cymunedol Ffos-y-Fran yn cyfrannu £1 am bob tunnell o lo a werthir trwy gynllun adfer tir Ffos-y-Fran.

Mae’r Cynllun Grant Canolradd sydd yn agor ar gyfer ceisiadau heddiw (2 Awst 2022,) yn cynnig grantiau ar gyfer prosiectau sydd yn cynorthwyo pobl i ddatblygu sgiliau newydd gan gyfrannu i wneud Merthyr Tudful yn “lle bywiog, deniadol, diogel a chynaliadwy.”

Mae’n rhaid i’r prosiectau fod wedi’u lleoli yn y fwrdeistref sirol gan gynnig budd addysgol, amgylcheddol neu hamdden. Mae’r grantiau ar gyfer costau refeniw/cyfalaf ac mae arian cyfatebol yn ofynnol, naill ai drwy gyfraniadau ariannol neu fath arall. Mae cynlluniau sydd yn canolbwyntio ar iechyd cadarnhaol a deilliannau corfforol yn cael eu hannog ond croesawir ceisiadau gan bawb.

Mae sefydliadau sydd wedi derbyn Grant Canolradd yn ystod y blynyddoedd diwethaf yn cynnwys Cylch Meithrin Pentre Bach, Ysgol Santes Tudful, Ysgol Gymraeg Rhyd y Grug, Ysgol y Graig ac Eglwys y Bedyddwyr yn y Tabernacl.

Cafodd Cronfa Buddiannau Cymunedol Ffos-y-Fran ei sefydlu gan y Cyngor Bwrdeistref Sirol a hynny ar y cyd â chwmni glofaol lleol, Merthyr (South Wales) Limited.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw Dydd Gwener 19 Awst am 4pm. Am ragor o wybodaeth neu am ffurflen gais, cysylltwch â Chydlynydd Cronfa Buddiannau Ffos-y-Fran ar 07563 398667 neu ffosyfran@merthyr.gov.uk

Dod o hyd i swyddi newyddion

Gallwch chwilio ein swyddi blaenorol ar gyfer eitemau sy'n cyfateb i'ch diddordebau

Cysylltwch â Ni