Ar-lein, Mae'n arbed amser

Ysgolion Merthyr Tudful yn talu gwrogaeth i’r Frenhines

  • Categorïau : Press Release
  • 16 Medi 2022
Merthyr schools pay tribute to the Queen

Bu disgyblion o ysgolion, ledeld Merthyr Tudful yn gosod blodau, er cof am Ei Mawrhydi y Frenhines Elizabeth II yn y Ganolfan Ddinesig, ddoe (15 Medi).

Croesawyd y disgyblion gan Faer Merthyr Tudful, y Cynghorydd Declan Sammon a Maria Thomas, Uwch Siryf Morgannwg Ganol. Cawsant eu gwahodd i’r Ganolfan Ddinesig am luniaeth gan ymweld â Pharwlwr y Maer a Siambr y Cyngor.   

“Roeddem yn falch i wahodd cynifer o’n myfyrwyr heddiw,” meddai’r Cynghorydd Sammon. “Roeddent yn arddangos parch a syberwyd wrth dalu gwrogaeth i’r Frenhines a gall eu hysgolion fod yn falch iawn ohonynt.

“Gwnaethont fwynhau eu trip o amgylch y ganolfan ddinesig gan arwyddo’r llyfr ymwlewyr a thrio cadwyn y Maer ymlaen. Does dim amheuaeth y bydd rhai ohonynt yn mynd yn eu blaen i ddyfod yn weision cyhoeddus a bydd pob un ohonynt yn ddinasyddion gwerthfawr o Ferthyr Tudful.” 

Dod o hyd i swyddi newyddion

Gallwch chwilio ein swyddi blaenorol ar gyfer eitemau sy'n cyfateb i'ch diddordebau

Cysylltwch â Ni