Ar-lein, Mae'n arbed amser

Teyrnged ysgol newydd i gyn Bennaeth

  • Categorïau : Press Release
  • 02 Meh 2021
Ysgol Y Graig tribute bench

Bydd staff a disgyblion Ysgol Y Graig, Cefn Coed, bob amser yn cofio am gyn Bennaeth yr Ysgol, y diweddar Matthew Harries wedi i fainc gael ei dadorchuddio a choeden gael ei phlannu, er cof amdano. 

Roedd cyn Faer Merthyr Tudful, y Cynghorydd Howard Barrett yn bresennol ar safle’r ysgol er mwyn cyflwyno’r fainc y rhoddodd ef i’r Ysgol, er cof am Mr Harries, y cyn Bennaeth.

Dadorchuddiwyd y fainc a phlannwyd y goeden Dderw Jiwbilî yr oedd Matthew wedi bod yn ei thyfu ar gyfer yr ysgol newydd gan Arweinydd y Cyngor ac aelod o ward Cefn Coed, y Cynghorydd Lisa Mytton a’r Cynghorydd Barrett.  

Hefyd, yn bresennol oedd y Pennaeth presennol, David Anstee, athrawon, disgyblion a Chadeirydd y Llywodraethwyr, Ann James – ynghyd â chynrychiolwyr o gwmni adeiladu Kier, gan gynnwys y Rheolwr Prosiect, Mark Poole.  

Bydd yr ysgol newydd yn disodli’r hen adeilad presennol. Lleolir yr adeilad modern, dau lawr ar hen safle Ysgol y Faenor a Phenderyn yng Nghefn Coed. Disgwylir y bydd yr adeilad wedi’i gwblhau erbyn dechrau’r tymor ysgol newydd ym mis Medi 2021.

Dywedodd y Cynghorydd Barrett: “Roeddwn am wneud rhywbeth fyddai nid yn unig yn nodi’r adeilad newydd ond a fyddai hefyd yn deyrnged barhaol i Matthew Harries, aelod hoffus o’r staff sydd yn cael ei golli’n fawr iawn.”

 

                                                                                                                                   

Dod o hyd i swyddi newyddion

Gallwch chwilio ein swyddi blaenorol ar gyfer eitemau sy'n cyfateb i'ch diddordebau

Cysylltwch â Ni