Ar-lein, Mae'n arbed amser

Copïau papur o’r arolwg ymgynghoriad ar yr ysgol Gatholig ar gael yn lleol

  • Categorïau : Press Release
  • 01 Chw 2022
New catholic school

Mae copïau papur o’r arolwg barn yr ymgynghoriad ar yr opsiynau wedi ei diwygio ar gyfer yr ysgol Gatholig WG 3-16 ar gael o siopau, adeiladau cyhoeddus ysgolion ac eglwysi.

Mae copïau o’r arolwg barn a’r dogfennau cefnogi i’w gweld yng Nghanolfan Ddysgu Gymunedol y Gurnos a Chanolfan Breswylwyr Galon Uchaf.

Mae siop Premier ac One Stop yn y Gurnos, Ysgol Uwchradd yr Esgob Hedley a’r ysgolion cynradd sy’n bwydo: Ysgol y Santes Fair, Ysgol Sant Illtyd yn Nowlais, Ysgol y Sant Aloysius yn y Gurnos ac Eglwys St Benedict yn Ynysowen hefyd gyda’r pecynnau a’r arolygon barn.

Mae copïau ar gael trwy’r post i breswylwyr- ffoniwch 01685 725000 neu e-bostiwch 3-16vaschool@merthyr.gov.uk 

Bydd yr ymgynghoriad yn para tan ddydd Iau Chwefror 17, a gellir cwblhau'r arolwg barn ar-lein a gweld manylion y cais yn cynnwys y cynlluniau trwy ymweld â: https://www.merthyr.gov.uk/vaschool

 

 

Dod o hyd i swyddi newyddion

Gallwch chwilio ein swyddi blaenorol ar gyfer eitemau sy'n cyfateb i'ch diddordebau

Cysylltwch â Ni