Ar-lein, Mae'n arbed amser

Gorchymyn Cau Adeilad

  • Categorïau : Press Release
  • 18 Awst 2023
Merthyr Tydfil CBC Logo

Ar 17 Awst 2023, yn Llys Ynadon Merthyr Tudful, llwyddodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful i gael Gorchymyn Cau Adeilad yn ymwneud ag eiddo yng Nghilgant yr Onnen.

Roedd yr Awdurdod yn gallu dangos tystiolaeth i'r Llys a gynhyrchwyd gan Heddlu De Cymru a Chartrefi Cymoedd Merthyr fod yr eiddo'n gysylltiedig ag ymddygiad gwrthgymdeithasol parhaus a throseddau a oedd yn achosi braw, niwsans a thrallod i'r gymuned.

Bydd y gorchymyn yn cyfyngu ar y rhai sy'n gallu cael mynediad i'r eiddo am gyfnod o 3 mis.

Dywed y Cynghorydd Michelle Symonds, Aelod Portffolio Diogelu’r Cyhoedd;

“Mae’r gorchymyn hwn yn dangos sut, drwy weithio fel Partneriaeth Diogelwch Cymunedol, byddwn yn defnyddio’r holl bwerau deddfwriaethol priodol i sicrhau y gall preswylwyr y Fwrdeistref Sirol fyw mewn cymunedau sy’n rhydd o ymddygiad gwrthgymdeithasol a throsedd.”

Dywedodd yr Arolygydd Jonathan Duckham;

“Mae hwn yn waith partneriaeth wych ar waith, adnabuwyd yr eiddo hwn oherwydd bod problemau ymddygiad gwrthgymdeithasol difrifol yno. Mae’r achos hwn yn amlygu sut mae gweithredoedd yn arwain at ganlyniadau a bod Heddlu De Cymru a’u partneriaid yn cymryd mynd i’r afael â’r mater hwn o ddifrif.”

Dod o hyd i swyddi newyddion

Gallwch chwilio ein swyddi blaenorol ar gyfer eitemau sy'n cyfateb i'ch diddordebau

Cysylltwch â Ni