Ar-lein, Mae'n arbed amser

Mae disgyblion yn defnyddio eu sgiliau Cymraeg y tu allan i'r ystafell ddosbarth

  • Categorïau : Press Release
  • 19 Gor 2021
Afon Taf activities day 2

Bu plant o Fedlinog, Trelewis ac Edwardsville yn cymryd rhan yn yr ail o ddau ddigwyddiad ar drac rhedeg John Sellwood er mwyn eu hannog i fod yn hyderus i ddefnyddio’r Gymraeg a gwneud hynny mewn modd hwyliog.

Diolch unwaith yn rhagor i blant Ysgol Rhyd y Grug a fu’n cynorthwyo i gyhoeddi’r digwyddiadau, a cafodd ei drefnu ar y cyd â’r Urdd.

Dywedodd Angharad Jones, Swyddog Iaith Gymraeg y Cyngor: “Mae’n dda i weld plant yn mwynhau eu hunain a chael cyfle i ddefnyddio eu sgiliau yn yr iaith Gymraeg y tu allan i’r ystafell ddosbarth.

“Diolch o galon i staff Ysgol Uwchradd Afon Taf am ein cynorthwyo i gynnal y digwyddiad hwn a gobeithiwn ei ddatblygu ymhellach yn y dyfodol.”

Dod o hyd i swyddi newyddion

Gallwch chwilio ein swyddi blaenorol ar gyfer eitemau sy'n cyfateb i'ch diddordebau

Cysylltwch â Ni