Ar-lein, Mae'n arbed amser

Ail lansiad Grant Cyfalaf MGTCh er mwyn cefnogi'r diwydiant twristiaeth, chwaraeon a grwpiau cymunedol

Eich manylion cyswllt

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful yn ymrwymedig i gynnal eich hawliau preifatrwydd. Dim ond at ddibenion cyfreithlon y byddwn ni’n defnyddio’ch gwybodaeth bersonol. Os hoffech wybod mwy am sut rydym yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol, darllenwch hysbysiadau preifatrwydd sydd ar gael ar ein gwefan. Os oes gennych unrhyw bryderon neu os hoffech wybod mwy am gydymffurfiaeth diogelu data, cysylltwch â’n Swyddog Diogelu Data ar 01685 725000 neu data.protection@merthyr.gov.uk

  • Ffôn - 01685 725000
  • E-bost - gwasanaethauigwsmeriaid@merthyr.gov.uk
  • Ffacs - 01685 722146
  • Cyfeiriad - Canolfan Ddinesig, Stryd y Castell, Merthyr Tudful, CF47 8AN

Cysylltwch â Ni