Ar-lein, Mae'n arbed amser

Ailwampio’r gwasanaeth ‘Dewin Tai’

  • Categorïau : Press Release
  • 17 Rhag 2019
Living Merthyr Tydfil

Mae gan bobl sy’n chwilio am dai cymdeithasol ym Merthyr Tudful amrywiaeth o gymorth a chyngor bellach sydd ar gael ar-lein yn dilyn ailwampio gwasanaeth ‘Dewin Tai’ y Cyngor Bwrdeistref Sirol.

Mae gwe-dudalen Merthyr Tudful Fyw hefyd yn darparu gwybodaeth am amrywiaeth o bynciau, o ddigartrefedd i gyfnewid cilyddol a chyngor ar ddyled.

Mae’r wefan ei hun yn eich galluogi chi i gofrestru cyfrif defnyddiwr, gweld pa dai cymdeithasol gaiff eu hysbysebu i’w rhentu, ymgeisio am dai a ddarperir gan bedwar cymdeithas tai Merthyr Tudful ac ystyried opsiynau tai ehangach – gan gynnwys rhentu preifat.

Mae’r Dewin Tai – neu Ganllaw Hunan Gymorth Atebion Tai – yn gofyn cyfres o gwestiynau i ddarparu cynllun tai personol sy’n cynnwys yr holl wasanaethau cymorth tai a gwasanaethau perthnasol ym Merthyr Tudful.

Gallwch gael mynediad at y Dewin Tai yma: https://bit.ly/2tcbetB

 

Dod o hyd i swyddi newyddion

Gallwch chwilio ein swyddi blaenorol ar gyfer eitemau sy'n cyfateb i'ch diddordebau

Cysylltwch â Ni