Ar-lein, Mae'n arbed amser

Casgliadau Gwastraff Gardd Tymhorol yn oedi tan y Gwanwyn

  • Categorïau : Press Release
  • 12 Tach 2020
Garden Waste Advert English

Bydd y gwasanaeth casglu gwastraff ochr y ffordd tymhorol yn dod i ben ddydd Gwener, 27 Tachwedd, 2020.

Os bydd eich casgliad o wastraff gardd yn disgyn ar unrhyw ddiwrnod yn ystod yr wythnos yn dechrau ar 16eg Tachwedd, 2020, dyma fydd eich casgliad olaf eleni.

Bydd y gwasanaeth gwastraff gardd yn ailgychwyn yn y gwanwyn 2021. 

Mae’ch cefnogaeth yn hyn o beth yn gymorth er mwyn osgoi defnyddio safleoedd tirlenwi i waredu’r adnodd defnyddiol hwn ac mae’r ynni o’r gwastraff yn darparu cynnyrch o ansawdd da ac sy’n ddefnyddiol.

OS GWELWCH YN DDA!
  • Dail
  • Blodau
  • Planhigion
  • Chwyn
  • Gwair
  • Toriadau perthi
  • Toriadau coed a llwyni
  • Brigau bach

Dod o hyd i swyddi newyddion

Gallwch chwilio ein swyddi blaenorol ar gyfer eitemau sy'n cyfateb i'ch diddordebau

Cysylltwch â Ni