Ar-lein, Mae'n arbed amser

Ail-ddatblygu y Pwll Nofio ar Parc Sglefrio

  • Categorïau : Press Release
  • 25 Tach 2021
Merthyr Tydfil CBC Logo

Mae’r Cyngor Bwrdeistref Sirol yn gwneud cais i Lywodraeth Cymru am becyn ariannol tuag at ddatblygiad gwerth £3.2m o waith adnewyddu pyllau y Ganolfan Hamdden a’r parc sglefrio gerllaw.

Bydd y cynllun yn cadw y prif bwll a’r pwll dysgu yn ogystal a pwll hamdden newydd a gwaith ar yr ystafelloedd newid.

Mae’r Cyngor yn dod a thîm project at eu gilydd i edrych ar adeiladu parc sglefrio newydd, wedi ei gyd-gynllunio gan ddefnyddwyr y parc presenol a bydd wedi ei leoli yn agosach at y ganolfan hamdden.

“Bydd yr ailddatblygiad yn costio tua £3.2m ac rydym yn gwneud cais ariannol i Lywodraeth Cymru fydd yn gallu gwneud yn iawn am y gwariant sylweddol.”, meddai Arweinydd y Cyngor y Cyng Lisa Mytton.

Mae’r gwaith ailddatblygu yn cael ei oruchwylio gan Alliance Leisure, arweinydd ym maes datblygu ar draws y DU ar gyfer gwasanaethau hamdden sydd eisiau gwella neu ehangu eu gwasanaethau.

Dwedodd Jane Sellwood Prif Weithredwr Llês@Merthyr, “Rydym yn edrych ymlaen i weithio gyda CBSMT ar ailgynllynio a datblygu y pwll. Mae’r staff yn eiddgar i groesawy pawb yn ȏl ac yn gweithio ar raglenni a datblygiadau ar hyn o bryd.”

 

Dod o hyd i swyddi newyddion

Gallwch chwilio ein swyddi blaenorol ar gyfer eitemau sy'n cyfateb i'ch diddordebau

Cysylltwch â Ni