Ar-lein, Mae'n arbed amser

Dwedwch (hyd yn oed fwy) am Deithio Llesol!

  • Categorïau : Press Release
  • 23 Tach 2021
Active Travel sept 21

Eleni, rydych wedi rhoi eich barn am sut i wella y ddarpariaeth gerdded a seiclo ym Merthyr Tudful, gyda dros 1000 yn ymateb.

Rydym wedi ystyried yn fanwl y sylwadau a barn gyhoeddus i gynhyrchu Map draft Rhwydwaith Teithio Llesol (MRhTLl).

O ganlyniad mae llawer mwy o lwybrau o’i gymharu a’r map a gymeradwywyd gan Weinidogion Cymru yn 2017.

Gan nad ydym yn cynnal unryw gyfarfodydd wyneb yn wyneb, hoffem i’r cyhoedd gwrdd a gofyn cwestiynau penodol i’r swyddogion am yt Ymgynghoriad Teithio Llesol.

Cynhelir sesiwn ‘Cyfarfod y Tîm’ Ddydd Llun Tachwedd 29ain am 6pm.

E-bostiwch Active.travel@Merthyr.gov.uk erbyn Dydd Gwener Tachwedd 26ain 2021 am 2 o'r gloch os hoffech fynychu y sesiwn.

Gallwch weld y Map draft fesul Ward, gweler y linc isod:

Have Your Say Today – Merthyr Tydfil 2 – Commonplace

Dod o hyd i swyddi newyddion

Gallwch chwilio ein swyddi blaenorol ar gyfer eitemau sy'n cyfateb i'ch diddordebau

Cysylltwch â Ni