Ar-lein, Mae'n arbed amser

Annog gyrwyr tacsis a cherbydau hurio preifat i wybod mwy am wiriad treth newydd

  • Categorïau : Press Release
  • 24 Chw 2022
Taxi drivers tax check

O fis Ebrill mae Cyllid a Threth EM (CThEM) yn cyflwyno gwiriad treth newydd y mae’n rhaid ei gwblhau wrth i yrwyr tacsis a cherbydau hurio preifat adnewyddu eu trwyddedau.

Bydd y gwiriad newydd sy’n dod i rym ar Ebrill 4 ddim yn gofyn am gyfrifiadau, dim ond cadarnhau bod y gyrrwr tacsi neu gerbyd hurio preifat wedi cofrestru ar gyfer treth ar incwm.

Mae TaxiPoint, cyfrwng allweddol ar gyfer masnachwyr a budd ddeiliaid wedi cynhyrchu'r wybodaeth hanfodol ganlynol ar gyfer gyrwyr tacsi a CHP, gan gynnwys y camau i’w cymryd a sut fydd y broses yn gweithio i greu cod gwirio treth: <https://bit.ly/33JboLy>

Dod o hyd i swyddi newyddion

Gallwch chwilio ein swyddi blaenorol ar gyfer eitemau sy'n cyfateb i'ch diddordebau

Cysylltwch â Ni