Ar-lein, Mae'n arbed amser

Y fforwm 50+ olaf yn 2019

  • Categorïau : Press Release
  • 15 Tach 2019
The last 50+ Forum of 2019

Bydd ein digwyddiad 50+ olaf yn cael ei gynnal Ddydd Llun 18 Tachwedd yng Nghapel y Stryd Fawr, Merthyr Tudful.

Bwriad y fforwm 50+ yw cynrychioli hawliau a safbwyntiau pobl sydd yn 50+ ledled y fwrdeistref sirol, herio gwahaniaiethu yn sgil oed, ymgynghori a hysbysu pobl sydd yn 50+ ar faterion sydd o ddiddordeb iddynt a chynorthwyo i fynd i’r afael ag unigrwydd a theimlo’n ynysig. 

 

 

Dod o hyd i swyddi newyddion

Gallwch chwilio ein swyddi blaenorol ar gyfer eitemau sy'n cyfateb i'ch diddordebau

Cysylltwch â Ni