Ar-lein, Mae'n arbed amser

Wythnos Safonau Masnach Cymru: 'Beth sydd ar eich plât?'

  • Categorïau : Press Release
  • 26 Hyd 2022
Trading Standards Wales

Mae Safonau Masnach Cymru (TSW) yn adrodd bod methiannau sampl ar gyfer alergenau a rhywogaethau cig yn dal i gael eu hadrodd.

Flwyddyn ar ôl gweithredu'r gofynion Labelu Alergenau newydd ar gyfer bwydydd sydd wedi'u rhagbecynnu i'w gwerthu'n uniongyrchol ('Cyfraith Natasha'), mae awdurdodau Safonau Masnach ledled Cymru yn parhau i sicrhau cydymffurfiaeth busnesau a hyder defnyddwyr drwy gyflawni amrywiaeth o weithgareddau gorfodi.

Drwy gydol 2022, mae awdurdodau wedi bod yn darparu gweithdai a hyfforddiant un-i-un gyda busnesau lleol ac yn cydlynu rhaglenni samplu i ganfod alergenau heb eu datgan mewn bwyd.  Mae alergenau yn sail i 45% o adroddiadau gwybodaeth am fwyd a dderbyniwyd yn ystod 2022; ac mae canlyniadau samplu yn dangos cyfradd fethiant o 24%.  Mae hyn yn parhau i fod yn annerbyniol; gall y methiant i ddatgan alergenau fod yn drychinebus.

Mae Adnodd Alergenau Bwyd Gwent Fwyaf, a ariennir gan TSW a'r Asiantaeth Safonau Bwyd, bellach yn darparu hyfforddiant mewn tair ar ddeg o ieithoedd, a chaiff ei gefnogi a'i gynnal gan y Sefydliad Safonau Masnach Siartredig Sefydliad Safonau Masnach Siartredig - YouTube.  Mae TSW yn argymell bod pob busnes yn manteisio ar yr adnodd rhad ac am ddim hwn ac yn cysylltu â'ch awdurdod Safonau Masnach lleol am unrhyw gymorth pellach y gallant ei gynnig.

Mae samplu diweddar wedi nodi:

  • cyfradd fethiant o 39% mewn rhywogaethau cig mewn cebabs;
  • cyfradd fethiant o 46% ar gywirdeb y term 'fegan', gyda 43% yn cynnwys cig neu gynnyrch llaeth;
  • dim methiannau dadansoddol ar gramenogion, fodd bynnag, adnabyddir bod lefelau isel iawn mewn rhai prydau tecawê na ddylai achosi unrhyw risg. Yn yr achosion hyn, mae swyddogion yn cynghori y dylai'r cynhwysyn alergenaidd gael ei ddatgan neu ei ddileu ar gyfer arfer gorau

Yng nghanol yr argyfwng costau byw, mae TSW yn cynnig gofal i ddefnyddwyr sy'n byw ag alergeddau.  Os ydych yn newid eich brand o fwyd, peidiwch â chymryd yn ganiataol y bydd yr un alergenau yn bresennol mewn cynhyrchion o'r un math; daliwch ati i ddarllen y labeli, gan wirio am rybuddion. 

Yn yr un modd, efallai bod busnesau yn ail-fformiwleiddio eu cynhyrchion presennol i gadw costau i lawr, felly eto, daliwch ati i ddarllen labeli'r cynhyrchion rydych chi'n eu prynu'n gyffredin, hyd yn oed os ydych chi'n meddwl eich bod chi'n gwybod yr alergenau sydd ynddynt. 

Yn olaf, tanysgrifiwch i https://www.food.gov.uk/news-alerts/subscribe a https://www.allergyuk.org/about-allergy/ am wybodaeth am alergenau a rhybuddion am gynnyrch sy'n cael eu had-alw oherwydd alergenau heb eu datgan.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: https://safonaumasnach.llyw.cymru/cym/home/

Dod o hyd i swyddi newyddion

Gallwch chwilio ein swyddi blaenorol ar gyfer eitemau sy'n cyfateb i'ch diddordebau

Cysylltwch â Ni