Ar-lein, Mae'n arbed amser

Rydym yn paratoi at 20mya

  • Categorïau : Press Release
  • 30 Meh 2023
20mph - get ready graphic ENGLISH

Mae cyflwyniad cyfyngiad 20mya Llywodraeth Cymru yn brysur agosau ar Fedi 17eg 2023.   

I wneud yn siwr ein bod yn barod at y dyddiad mae’n tim Priffyrdd yn brysur yn paratoi ac yn cynnal gwaith fel:

  • Tynnu arwyddion 30mya
  • Gosod arwyddion newydd 20mya
  • Gwaredu arwyddion sydd ddim ei hangen
  • Newid arwyddion trydan gyda rhai solar
  • Gosod marciau newydd ar y ffordd
  • Gwaredu marciau ffordd sydd ddim ei hangen

Yn yr wythnosau nesaf bydd y tim yn gweithio yn:  

Abercanaid, Pentrebach, Trefechan, Cefn Coed Y Cymmer, Aberfan, Pontsticill, Bedlinog, Mynwent y Crynnwyr, Georgetown, Troedyrhiw, Ynysowen, Edwardsville, Gellideg a Heolgerrig.

Diolch am eich amynedd wrth i ni gwblhau’r gwaith.

I weld pa ffyrdd fydd yn 20 mya a ble bydd eithriadau, ewch at: datamap.gov.wales/maps/roads-affected-by-changes-to-the-speed-limit-on-re

Am fwy o wybodaeth ewch at: gov.wales/getreadyfor20

Dod o hyd i swyddi newyddion

Gallwch chwilio ein swyddi blaenorol ar gyfer eitemau sy'n cyfateb i'ch diddordebau

Cysylltwch â Ni