Ar-lein, Mae'n arbed amser

Enillwch wobr wrth ymgeisio am Her Haf y Teulu Merthyr Tudful

  • Categorïau : Press Release
  • 30 Gor 2019
Summer family challenge

Mae’r cwest ar y gweill yr haf hwn i ddod o hyd i deulu mwyaf heini Merthyr Tudful!

Mae amrywiaeth cyffrous o weithgareddau am ddim, awyr agored gan fwyaf, yn cael eu cynnig mewn parciau a mannau gwyrdd eraill ledled y fwrdeistref sirol – ac mae’n bosibl i’r teuluoedd sy’n cymryd rhan ym mhob un ohonynt, ennill gwobr.

O deithiau natur i seiclo llwybrau, a helfa drysor i geogelcio, mae tîm Heini Merthyr y Cyngor yn anelu at sicrhau na fydd neb yn diflasu dros chwe wythnos gwyliau’r haf.

Mae Her Haf y Teulu’n cynnwys cyfle i:

• fforio trywydd yr anifeiliaid ym Mharc Cyfarthfa

• treulio’r dydd yn seiclo ar hyd llwybrau prydferth lleol

• mynd am dro natur o gwmpas y llyn ym Mharc Taf Bargoed

• darganfod geogelcio – helfa drysor ddigidol – ledled Merthyr Tudful

• mwynhau picnic a threulio’r pnawn yn chwarae ym Mharc Thomastown

• mynd i nofio yng Nghanolfan Hamdden Merthyr a Chanolfan Gymunedol Aberfan, ble ceir sesiynau nofio am ddim yn ystod y gwyliau (noder – rhaid i oedolion dalu i nofio)

• cael hwyl ym Mharc Garwnant

• mynychu Diwrnod Chwarae Cenedlaethol, digwyddiad am ddim ym Mharc Cyfarthfa ddydd Mercher 7 Awst

Er mwyn cael cyfle i ennill bwndel o offer chwaraeon i’r teulu, ymgeisiwch am y gystadleuaeth drwy gymryd rhan yn yr holl weithgareddau ar y cerdyn her. Gallwch lawrlwytho’r cerdyn her isod neu ei gasglu yn ystod digwyddiad Diwrnod Chwarae Cenedlaethol ar Awst 7.

Yna tynnwch ffotograff o’r cerdyn wedi ei gwblhau a’i uwchlwytho i Facebook neu twitter a thagiwch @activemerthyrtydfil Neu, gallwch e-bostio’r ffotograff i active.merthyrtydfil@merthyr.gov.uk

Bydd her yr haf yn rhedeg drwy gydol mis Awst a bydd yr enillwyr yn cael eu cyhoeddi ddydd Iau 8 Medi.

Dod o hyd i swyddi newyddion

Gallwch chwilio ein swyddi blaenorol ar gyfer eitemau sy'n cyfateb i'ch diddordebau

Cysylltwch â Ni