Ar-lein, Mae'n arbed amser

Cais am gopïau o dystysgrifau

Defnyddiwch y gwasanaethau hyn i wneud cais am gopïau o gofnodi genedigaethau, marwolaethau, priodasau a phartneriaethau sifil.

Dechreuwch nawr -Tystysgrif Geni

Dechreuwch nawr - Tystysgrif Farwolaeth

Dechreuwch nawr - Tystysgrif Dystysgrif Briodas

Dim ond ar gyfer digwyddiadau sydd wedi digwydd ym Mwrdeistref Sirol Merthyr Tudful y gallwn ddarparu tystysgrifau. Ar ôl derbyn eich cais byddwn yn cysylltu â chi i drefnu taliad cyn bod y dystysgrif yn cael ei chyflwyno.

Cysylltwch â Ni

Hysbysebion

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y