Ar-lein, Mae'n arbed amser

Tal Cofrestrydd

Ffi

Ffioedd Tystysgrif

Mae pob tystysgrif sy’n cael ei chyflwyno o gofrestr gyfredol ar ddiwrnod cofrestru yn £11.00. Mae tystysgrifau dilynol sy’n cael eu cyflwyno o’r gofrestr gyfredol yn £11.00.(cyflwynir o fewn 15 niwrnod gwaith) £35 (a gyflwynwyd o fewn 24 awr)

Y tystysgrifau sy’n cael eu cyflwyno o gofrestr lawn (dan gystodaeth y Cofrestrydd Arolygol) yw:

  •  Tystysgrif Geni Byr: £11.00 (cyflwynir o fewn 15 niwrnod gwaith)
  • Tystysgrifau Safonol ar gyfer Geni, Marwolaeth a Phriodas: £11.00 (cyflwynir o fewn 15 niwrnod gwaith)
  • Tystysgrifau Safonol (gwasanaeth blaenoriaeth - a gyflwynwyd o fewn 24 awr): £35.00
  • Chwiliad mynegeion dros 5 mlynedd: £6.70 a chost y dystysgrif
  • Chwiliad mynegeion dros 10 mlynedd: £13.20 a chost y dystysgrif
  • Chwiliad cyffredinol wedi ei wneud gan yr ymgeisydd: £18:00

Y ffi ar gyfer postio’r dystysgrif yw £2 gan y caiff y tystysgrifau eu hanfon drwy ddosbarthiad a gofnodwyd.

Ffioedd Priodas

Ffioedd Swyddfa Gofrestru Merthyr Tudful yw:

I roi hysbysiad £35.00 y person

Y ffi sy’n daladwy i’r Cofrestrydd ar ddiwrnod priodas swyddfa gofrestru: £57 (yn cynnwys un copi o’r Dystysgrif Priodas)

Ffioedd ar gyfer seremonïau Castell Cyfartha, The Guest Club, a Redhouse - Hen Neuadd y Dref:

Dydd Llun - Dydd Gwener: £430.00, Dydd Sadwrn: £475.00, Dydd Sul: £550.00 (tystysgrif priodas: £11.00)

Ystafell Ffynnon:

Dydd Llun - Dydd Gwener: £240.00, Dydd Sadwrn: £275.00, Dydd Sul: £300.00 (tystysgrif priodas: £11.00)

 

Cysylltwch â Ni