Ar-lein, Mae'n arbed amser

Hwb Cynnes

Mae Mannau Cynnes ym Merthyr Tudful yn gael ei cynnig o wahanol grwpiau a chwmnïau yn y trydydd sector ym mhob rhan o'r Fwrdeistref Sirol.

Am y dyddiau a'r amseroedd agor, cysylltwch â'r sefydliadau'n uniongyrchol.

Ward

 • Cyngor Cymuned Bedlinog yng Nghanolfan Gymunedol Bedlinog
 • Cyngor Cymuned Bedlinog yn Trelewis OAP
 • Clwb Rygbi Bedlinog
 • Nghanolfan Gymunedol Trelewis yng Merthyr Valley Homes
 • Grwp Sefydliad Gellideg
 • Cymdeithas Tai Wales and West, Twvncarmel
 • Ty Engine Dowlais
 • Llyfrgell Gyhoeddus Dowlais
 • Tabl Elusennol Stephens & George
 • Clinig Gurnos
 • Llyfrgell Gyhoeddus Aberfan
 • Cymdeithas Tai Merthyr Tudful yng Nghanolfan Gofal Plant a Theuluoedd y Drindod
 • Cymdeithas Tai Merthyr Tudful yng Nghlwb Bechgyn a Merched Georgetown

Dim ar gael ar hyn o bryd

 • Canolfan Wlllows Troedyrhiw
 • Llyfrgell Gyhoeddus Canal Merthyr Tudful
 • Pantry Hope yn Eglwys Hope
 • Hwb Cymunedol Twyn
 • Cymdeithas Gymunedol Fir Tree
 • Banc Bwyd Taf Bargoed yn Eglwys Sant Matthias
 • Canolfan Cymuned Treharris
 • Canolfan Cymuned Cefn Coed