Ar-lein, Mae'n arbed amser

Swyddi a Hyfforddiant

Swyddi yn y cyngor a ffynonellau hyfforddiant neu gyngor eraill.

Swyddi Gwag Presennol

Swyddi Gwag Presennol

Gwybodaeth am Gyfleoedd Cyfartal

Gwybodaeth am ymgeisio am swyddi a mynd i gyfweliad.

Gwybodaeth a chyngor ymlaen Gwirfoddoli

Dysgu rhagor am Gompact Lleol Merthyr Tudful gyda'r Sector Gwirfoddol.

Fetio staff contract a chyflenwyr

Gwybodaeth am wiriadau cyn cyflogaeth a gynhelir cyn i weithiwr ddechrau gweithio i’r Cyngor.

Partneriaeth Gyflogadwyedd

Dysgwch ragor am y Bartneriaeth Gyflogadwyedd.

Cyflogaeth a chynlluniau hyfforddi ar gyfer Pobl anabl

Cyfleoedd Cyflogaeth a Hyfforddiant i Unigolion Anabl.

Cyngor ar Gyflogaeth

Cyngor ar Gyflogaeth.

Profiad Gwaith

Mae’r Cyngor yn cynnig lleoliadau profiad gwaith i unrhyw un dros 14 oed mewn amrywiaeth o ardaloedd. P’un ai ydych yn fyfyriwr mewn ysgol, coleg neu brifysgol, yn ystyried dychwelyd i’r gwaith, neu’n ystyried newid eich gyrfa, mae profiad gwaith yn gyfle i gael mewnwelediad i mewn i gyfleoedd yn y Cyngor.

Cymorth Cyflogaeth

Darparu cymorth cyflogaeth a mentora 1-i-1, yn cynorthwyo ag ysgrifennu CV, ffurflenni cais, edrych am swyddi, hyfforddiant, lleoliadau, paratoi at gyfweliadau a chymorth i ddechrau gwaith.